Quy định về cách đóng tiền công đoàn

Chủ đề   RSS   
 • #502380 15/09/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1406)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Quy định về cách đóng tiền công đoàn

  Câu hỏi: Quy định về cách đóng tiền công đoàn (công đoàn phí và kinh phí công đoàn). Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn hay không?

  Câu trả lời:

  Thứ nhất: Kinh phí công đoàn
  Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP về tài chính công đoàn:
  “Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn
  Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở”.

  Như vậy, doanh nghiệp không phân biệt đã có công đoàn hay chưa có công đoàn cơ sở đều phải đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Điều 5 của văn bản này:
  “Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn
  Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  ….”

  Thứ hai: Về đoàn phí công đoàn (người lao động tham gia công đoàn phải nộp khoản này với mức là 1%) được quy định tại Điều 23 của Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy định quản lý tài chính, tài sản công đoàn; thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
  “Điều 23. Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí

  ….

  3. Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài: mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước”

   
  1884 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận