Quy định về các loại tội phạm

Chủ đề   RSS   
 • #550148 27/06/2020

  Quy định về các loại tội phạm

  Các tội phạm được phân chia theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 thành 4 nhóm khác nhau dựa trên các căn cứ xác định nhằm vào những mục đích nhất định. Tuỳ theo mục đích khác nhau mà tội phạm có thể được phân chia thành các nhóm khác nhau. Trong Khoa học pháp lý hình sự có nhiều căn cứ để phân loại như: căn cứ vào hình thức lỗi, căn cứ vào đặc điểm đặc biệt của chủ thể của tội phạm, căn cứ vào độ tuổi của chủ thể, căn cứ vào giới tính, căn cứ vào hành vi phạm tội được phát hiện, căn cứ vào các hình thức thể hiện của hành vi phạm tội, căn cứ vào mặt khách thể của tội phạm và có thể căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

  Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội có ý nghĩa quan trọng trong việc áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sựBộ luật Tố tụng hình sự. Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 quy định căn vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm sẽ được phân thành 4 loại sau:

  1. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

  2. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

  3. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù;

  4. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

   
  6223 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận