Quy định mới nhất về mức nộp đoàn phí công đoàn cơ sở trường THPT lên liên đoàn lao động tỉnh.

Chủ đề   RSS   
 • #572499 22/06/2021

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Quy định mới nhất về mức nộp đoàn phí công đoàn cơ sở trường THPT lên liên đoàn lao động tỉnh.

  Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1764/QĐ-TLĐ  năm 2020

  "Điều 21. Phân phối nguồn thu tài chính cho công đoàn cơ sở

  1. Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn. Phần kinh phí công đoàn phân phối cho công đoàn cơ sở theo hướng mỗi năm tăng 1% để đạt mức 75% đến năm 2025.

  Phần đoàn phí công đoàn thu tăng thêm so với quy định tại Điều 23 Quyết định này và nguồn thu khác được để lại 100% cho công đoàn cơ sở sử dụng.

  2. Nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn.

  Công đoàn cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn nộp lên công đoàn cấp trên (cấp được phân cấp quản lý tài chính công đoàn) tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Trong năm nộp theo dự toán, khi có quyết toán nộp theo số thu quyết toán."

   => Quy định về mức nộp và tỷ lệ nộp được thực hiện theo hướng dẫn hàng năm Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn nha chị. Căn cứ Hướng dẫn 11/HD-TLĐ về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 và điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2020 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

  "Năm 2021, Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí và 71% tổng số thu kinh phí công đoàn; công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 29% tổng số thu kinh phí công đoàn. "

   
  718 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận