Phân loại, bố trí và hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Chủ đề   RSS   
 • #568017 22/02/2021

  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Phân loại, bố trí và hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

  Theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 thì sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được phân loại, bố trí và hệ thống như sau:

  1. Phân loại theo tính chất hoạt động, trong Công an nhân dân có:

  - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ;

  - Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật;

  - Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ.

  2. Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

  1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ:

  Sĩ quan cấp tướng có 04 bậc:

  - Đại tướng;

  - Thượng tướng;

  - Trung tướng;

  - Thiếu tướng;

  Sĩ quan cấp tá có 04 bậc:

  - Đại tá;

  - Thượng tá;

  - Trung tá;

  - Thiếu tá;

  Sĩ quan cấp úy có 04 bậc:

  - Đại úy;

  - Thượng úy;

  - Trung úy;

  - Thiếu úy;

  Hạ sĩ quan có 03 bậc:

  - Thượng sĩ;

  - Trung sĩ;

  - Hạ sĩ.

  2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật:

  Sĩ quan cấp tá có 03 bậc:

  - Thượng tá;

  - Trung tá;

  - Thiếu tá;

  Sĩ quan cấp úy có 04 bậc:

  - Đại úy;

  - Thượng úy;

  - Trung úy;

  - Thiếu úy;

  Hạ sĩ quan có 03 bậc:

  - Thượng sĩ;

  - Trung sĩ;

  - Hạ sĩ.

  3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ:                        

  Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 03 bậc:

  - Thượng sĩ;

  - Trung sĩ;

  - Hạ sĩ;

  Chiến sĩ nghĩa vụ có 02 bậc:

  - Binh nhất;

  - Binh nhì.

   

   
  629 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #568210   27/02/2021

  Quân hàm là hệ thống cấp bậc trong Quận đội nhân dân Việt Nam. Hệ thống cấp bậc này còn được áp dụng trong lực lượng Công an, do đó hệ thống quận hàm này còn được gọi chung là quân hàm các lực lượng vũ trang Việt Nam.

   
  Báo quản trị |