Những trường hợp công chức, viên chức ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC sinh con thứ 3 trở lên

Chủ đề   RSS   
 • #562293 07/11/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Những trường hợp công chức, viên chức ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC sinh con thứ 3 trở lên

  Ảnh minh họa: Sinh con thứ 3 trở lên

  Liên quan đến các vấn đề xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, đảng viên thì việc sinh con thứ 3 trở lên luôn là vấn đề được quan tâm. Vậy xét đến đối tượng là, công chức, viên chức đã là đảng viên và chưa trở thành đảng viên thì trường hợp nào được và không được sinh con thứ 3.

  *** Đối với trường hợp công chức là đảng viên:

  Theo quy định tại điều 27 Quy định 102/QĐ-TW thì trường hợp Đảng viên vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Như vậy việc sinh con thứ 3 là hành vi vi phạm chính sách dân  số, kế hoạch hóa gia đình

  Tuy nhiên không phải trường hợp nào sinh con thứ ba cũng bị xử lý kỷ luật. Xem các trường hợp được sinh con thứ 3 trở lên: TẠI ĐÂY

  Như vậy hình thức xử lý cụ thể đối với từng trường hợp cán bộ, công chức sinh con thứ ba sẽ được thực hiện theo quy định của bộ, ngành, HĐND, UBND nơi cán bộ công chức đang làm việc.

  *** Đối với công chức không là đảng viên:

  Việc sinh con thứ 3 đối với công chức chưa là đảng viên không bị điều chỉnh bởi các nội dung trên tuy nhiên, tại Pháp lệnh dân số sửa đổi thì nghĩa vụ của các cặp vợ, chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản là Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định. Cụ thể các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con:

  1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

  3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

  4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

  5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

  6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

  a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

  b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.”

  (Căn cứ: Nghị định 18/2011/NĐ-CP, Nghị định 20/2010/NĐ-CP)

  Về nguyên tắc: Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 07/11/2020 10:42:18 SA
   
  2118 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596956   09/01/2023

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Những trường hợp công chức, viên chức ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC sinh con thứ 3 trở lên

  Trường hợp sinh con thứ 3 không bị xử phạt được quy định chi tiết tại Điểm 10 Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2013 thực hiện một số điều Quyết định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, có quy định những trường hợp không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
   
   
  Báo quản trị |  
 • #597260   23/01/2023

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Những trường hợp công chức, viên chức ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC sinh con thứ 3 trở lên

  Bài viết của bạn khá hay và đã đem lại nhiều thông tin mới cho tôi. Trước đây tôi cứ nghĩ cứ hễ là công chức, viên chức thì sẽ không được phép sinh con thứ ba. Thông qua đây, tôi có thể nắm được cụ thể trường hợp nào được và không được sinh con thứ ba trở lên, và nhận thấy rằng những quy định này của pháp luật là hoàn toàn hợp lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #597284   24/01/2023

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Những trường hợp công chức, viên chức ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC sinh con thứ 3 trở lên

  Cảm ơn bài của tác giả về vấn đề này. Tại Khoản 9 Điều 8 và Khoản 9 Điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP có nêu rõ, công chức, viên chức sẽ bị kỷ luật nếu vi phạm quy định về dân số, hôn nhân và gia đình. Căn cứ Điều 1 Pháp lệnh dân số 2008 sửa đổi 08/2008/PL-UBTVQH12, vợ chồng có nghĩa vụ sinh một hoặc hai con trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP  được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP gồm:

  1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

  3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

  4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

  5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

  6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

  a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

  b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #597290   24/01/2023

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Những trường hợp công chức, viên chức ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC sinh con thứ 3 trở lên

  Căn cứ Điều 1 Pháp lệnh dân số 2008 sửa đổi quy định vợ chồng có nghĩa vụ sinh một hoặc hai con trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP gồm:

  Cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người hoặc có nguy cơ suy giảm số dân; một lần sinh được ba con; lần đầu sinh một, lần thứ hai sinh đôi...

  Đồng thời, trong các văn bản xử phạt vi phạm hành chính về dân số, hôn nhân và gia đình không có quy định nào liên quan đến việc xử phạt hành chính người sinh con thứ ba trở lên.

  Do đó, căn cứ các quy định trên, không phải mọi trường hợp công chức, viên chức sinh con thứ 3 đều bị kỷ luật.

  Nếu thuộc một trong các trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 20/2010/NĐ-CP nêu trên thì công chức, viên chức dù sinh con thứ 3 cũng sẽ không bị kỷ luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #598262   31/01/2023

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1970)
  Số điểm: 13203
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 254 lần


  Những trường hợp công chức, viên chức ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC sinh con thứ 3 trở lên

  Thông qua các quy định mà bài viết cung cấp có thể thấy tính nhân đạo trong các văn bản điều chỉnh mà nhà nước ban hành. Chúng ta không khắc khe, tuyệt đối trong việc xử lý hành vi sinh con thứ ba trở lên mà vẫn cho phép các trường hợp đặc thù. Thông qua đó, công chức, viên chức vẫn có thể chấp hành đúng quy định nhà nước mà vẫn mưu cầu được hành phúc của bản thân mình.

   
  Báo quản trị |