Những trường hợp công chức, viên chức ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC sinh con thứ 3 trở lên

Chủ đề   RSS   
 • #562293 07/11/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 743 lần


  Những trường hợp công chức, viên chức ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC sinh con thứ 3 trở lên

  Ảnh minh họa: Sinh con thứ 3 trở lên

  Liên quan đến các vấn đề xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, đảng viên thì việc sinh con thứ 3 trở lên luôn là vấn đề được quan tâm. Vậy xét đến đối tượng là, công chức, viên chức đã là đảng viên và chưa trở thành đảng viên thì trường hợp nào được và không được sinh con thứ 3.

  *** Đối với trường hợp công chức là đảng viên:

  Theo quy định tại điều 27 Quy định 102/QĐ-TW thì trường hợp Đảng viên vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Như vậy việc sinh con thứ 3 là hành vi vi phạm chính sách dân  số, kế hoạch hóa gia đình

  Tuy nhiên không phải trường hợp nào sinh con thứ ba cũng bị xử lý kỷ luật. Xem các trường hợp được sinh con thứ 3 trở lên: TẠI ĐÂY

  Như vậy hình thức xử lý cụ thể đối với từng trường hợp cán bộ, công chức sinh con thứ ba sẽ được thực hiện theo quy định của bộ, ngành, HĐND, UBND nơi cán bộ công chức đang làm việc.

  *** Đối với công chức không là đảng viên:

  Việc sinh con thứ 3 đối với công chức chưa là đảng viên không bị điều chỉnh bởi các nội dung trên tuy nhiên, tại Pháp lệnh dân số sửa đổi thì nghĩa vụ của các cặp vợ, chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản là Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định. Cụ thể các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con:

  1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

  3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

  4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

  5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

  6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

  a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

  b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.”

  (Căn cứ: Nghị định 18/2011/NĐ-CP, Nghị định 20/2010/NĐ-CP)

  Về nguyên tắc: Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 07/11/2020 10:42:18 SA
   
  1695 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận