Nguồn kinh phí tổ chức hoạt động Hội cựu chiến binh

Chủ đề   RSS   
 • #569829 31/03/2021

  huynhkhanh12

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/03/2021
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nguồn kinh phí tổ chức hoạt động Hội cựu chiến binh

   Chúng tôi là Cựu chiến binh tổ chức cho hội viên và đoàn viên thanh niên tìm về địa chỉ đỏ và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ở ngoài tỉnh. Vậy thì nguồn kinh phí được áp dụng và chi như thế nào theo nguyên tắc tài chính?

   
  457 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #569834   31/03/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1303)
  Số điểm: 9877
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 71/2015/TT-BTC quy định:

  "Điều 4. Nội dung chi và mức chi hoạt động của Hội Cựu chiến binh

  2. Mức chi:

  Các nội dung chi hoạt động của Hội Cựu chiến binh thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành. Cụ thể như sau:

  a) Chi tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ; chi họp sơ kết, tổng kết; chi tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; chi tổ chức các hoạt động phong trào; chi công tác phí: Thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

  ..." 

  Thông tư 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành hiện được thay thế bởi Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

  Như vậy, đối với hoạt động phong trào chị áp dung quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC để chi chị nhé.

   
  Báo quản trị |