Người quyết định đầu tư có thể đồng thời là Nhà đầu tư hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #536054 30/12/2019

  Người quyết định đầu tư có thể đồng thời là Nhà đầu tư hay không?

  Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Luật xây dựng 2014 thì : "Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng" 
   
  Theo hướng dẫn rất chi tiết tại Điều 4 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì Chủ đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 do người quyết định đầu tư quyết định. Như vậy, chưa ghi nhận quy định nào về trường hợp Người quyết định đầu tư là chủ đầu tư.
   
  + Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư - chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao.
   
  + Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách - chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao
  quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.
   
  + Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp xã - chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp xã.
   
   
  3636 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận