Người nước ngoài thay đổi nơi làm việc ở tỉnh khác có phải xin lại giấy phép lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #584415 29/05/2022

  Người nước ngoài thay đổi nơi làm việc ở tỉnh khác có phải xin lại giấy phép lao động không?

  Căn cứ Điều 12 Nghị định 152/2020/NĐ-CP có quy định về các trường hợp cấp lại giấy phép lao động:

  1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.
   
  2. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.
   
  3. Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.
   
  Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì phải xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn hạn cho những người lao động nước ngoài này.
   
  Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Khoản 2 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:
   
  Điều 6. Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần
   
  1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
   
  3. Tổ chức bị xử phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân trong Nghị định này bao gồm:
   
  b) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
   
  Điều 32. Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
   
  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
   

  Như vậy, người nước ngoài thay đổi nơi làm việc ở tỉnh khác phải xin lại giấy phép lao động, nếu không doanh nghiệp thực hiện xin lại giấy phép sẽ bị xử phạt như quy định trên.

   
  260 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584787   31/05/2022

  Cảm ơn thông tin hữu ích của bạn. Những thông tin của bạn đã cung cấp những thông tin về việc cấp đổi giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài. Bao gồm cả những quy định về mức phạt trong trường hợp vi phạm quy định trên.

   
   
  Báo quản trị |