Người lao động có quyền yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp không?

Chủ đề   RSS   
 • #581541 22/03/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Người lao động có quyền yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp không?

  Tại Khoản 2 Điều 5 Luật Phá sản 2014 quy định về người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau:

  Điều 5. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

  ...

  2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

  Như vậy, người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản trong trường hợp: hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương và các khoản nợ khác đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

  Do đó, việc công ty nợ lương hơn 04 tháng đã đủ điều kiện để người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố công ty phá sản.

  Tuy nhiên cần lưu ý: Dù sau khi mở thủ tục phá sản, Tòa án tuyên bố doanh nghiệp phá sản nhưng không có gì đảm bảo người lao động sẽ nhận đủ tiền lương bị nợ. Điều này phụ thuộc vào việc tài sản của doanh nghiệp bị phá sản còn lại bao nhiêu sau khi đã trừ đi các chi phí phá sản.

   

   
  500 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581680   25/03/2022

  bhnghia99
  bhnghia99

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:09/03/2022
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 366
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Người lao động có quyền yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp không?

  Việc kịp thời yêu cầu tòa án mở tục phá sản đối với doanh nghiệp cũng giúp cho người lao động bảo vệ quyền lợi của mình. Việc yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp nợ lương trên 3 tháng giúp người lao động có được công cụ pháp lý hỗ trợ khi bị nợ lương, có thể giúp cho doanh nghiệp sợ và phải trả lương cho người lao động nếu doanh nghiệp còn khả năng thanh toán. 

   
  Báo quản trị |  
 • #582268   30/03/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có không ít doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính do làm ăn thua lỗ hoặc bị ứ đọng vốn lưu thông dẫn đến doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, nợ lương người lao động, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trì trệ, thậm chí ngừng hoạt động về mặt thực tế…..Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Luật phá sản đã cho phép người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

   
  Báo quản trị |  
 • #584438   29/05/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Người lao động có quyền yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp không?

  Mình xin bổ sung thêm là khi yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản, người lao động cần chú ý đơn yêu cầu phải bao gồm các nội dung theo khoản 2 Điều 27 Luật Phá sản 2014 như sau:

  1. Ngày, tháng, năm;

  2.Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

  3. Tên, địa chỉ của người làm đơn;

  4. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

  5. Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động.

  Ngoài ra, kèm theo đơn thì người lao động phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #584823   31/05/2022

  Người lao động có quyền yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp không?

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Luật phá sản đã cho phép người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Điều 22 Luật Phá sản 2014 quy định về lệ phí phá sản như sau

  - Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân. Trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật này không phải nộp lệ phí phá sản.
  Theo đó, nếu NLĐ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì không phải nộp lệ phí phá sản.
   
  Báo quản trị |  
 • #584833   31/05/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1289)
  Số điểm: 9606
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 188 lần


  Người lao động có quyền yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp không?

  Doanh nghiệp nợ lương của người lao động thì người lao động vẫn được xem là chủ nợ đấy chứ. Đã là chủ nợ thì sẽ có quyền như những chủ nhợ khác, quyền được đòi nợ, quyền được yêu cầu doanh nghiệp tuyên bố phá sản do không có khả năng thanh toán khoản nợ cho mình.

   

   
  Báo quản trị |