Người đại diện theo pháp luật được phép làm gì?

Chủ đề   RSS   
 • #528108 12/09/2019

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Người đại diện theo pháp luật được phép làm gì?

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Vậy người đại diện theo pháp luật được phép làm gì?

  *** Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

  Khoản 2 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

  “Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty”.

  *** Công ty cổ phần:

  Khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện của Công ty cổ phần như sau:

  “Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

  *** Công ty hợp danh:

  Điểm đ Khoản 4 Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện của Công ty hợp danh như sau:

  “4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

  đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác”

  *** Doanh nghiệp tư nhân:

  Khoản 4 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện của Doanh nghiệp tư nhân như sau:

  “Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

  Như vậy, quyền và nghĩa vụ của người đại diện được quy định với từng chức danh được quy định trong Luật Doanh nghiệp tương ứng với loại hình công ty và quy định tại điều lệ.

   
  3081 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  admin (13/09/2019) ThanhLongLS (12/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #528115   12/09/2019

  MinhPig viết:

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Vậy người đại diện theo pháp luật được phép làm gì?

  *** Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

  Khoản 2 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

  “Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty”.

  *** Công ty cổ phần:

  Khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện của Công ty cổ phần như sau:

  “Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

  *** Công ty hợp danh:

  Điểm đ Khoản 4 Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện của Công ty hợp danh như sau:

  “4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

  đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác”

  *** Doanh nghiệp tư nhân:

  Khoản 4 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện của Doanh nghiệp tư nhân như sau:

  “Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

  Như vậy, quyền và nghĩa vụ của người đại diện được quy định với từng chức danh được quy định trong Luật Doanh nghiệp tương ứng với loại hình công ty và quy định tại điều lệ.

  Chào bạn,

  Sao không thấy quyền được ký hợp đồng? Vậy ai ký 

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/09/2019) admin (13/09/2019)