Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #545415 04/05/2020

  hienmtdt

  Male
  Mầm

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2011
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 755
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần

  Kính chào Luật sư!
  Công ty tôi là công ty cổ phần, được chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên từ năm 2015, Chủ sở hữu là Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Hiện tại công ty còn 73% vốn nhà nước, Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn Nhà nước. Hiện nay công ty tôi đang chuẩn bị đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2. Theo quy định tại khoản 5, Điều 13, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước thì người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty phải xin ý kiến Chủ sở hữu về nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS. Đề cử để ký hợp đồng với Giám đốc công ty.
  Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT (là người đại diện phần vốn nhà nước) công ty không trình xin ý kiển của Chủ sở hữu trước khi tổ chức đại hội cổ đông mà chỉ thông qua Hội đồng quản trị. Đồng thời, sau đại hội ký hợp đồng với một người về hưu làm Giám đốc Công ty.
  Xin được hỏi Luật sư, theo quy định tại Nghị định số 10/2019/NĐ-CP thì người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp bị xử lý như thế nào? Và kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS có được công nhận không?
  Xin trân trọng cảm ơn!
   
  670 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hienmtdt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận