Nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc và phát sinh thu nhập có đóng thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #598766 18/02/2023

  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc và phát sinh thu nhập có đóng thuế thu nhập cá nhân

  Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

  b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

  b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

  b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

  b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

  b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

  b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

  b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

  b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

  b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

  ...

  Theo đó, tuy là cá nhân đã nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công thì vẫn được tính thuế thu nhập cá nhân từ các khoản tiền lương, tiền công này.
   
  135 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598795   20/02/2023

  Nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc và phát sinh thu nhập có đóng thuế thu nhập cá nhân

  Cảm ơn ý kiến của tác giả, như vậy người về hưu nhưng làm việc và có phát sinh thu nhập thì vẵn phải đóng thuế thu nhập cá nhân dựa trên các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải đóng thuế. Tại Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh thi tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất.

  Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ: khoản giảm trừ gia cảnh ( Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14).

   
  Báo quản trị |