Năm 2022, dự án đã lập ĐTM khi thay đổi quy mô công suất có điều chỉnh ĐTM không?

Chủ đề   RSS   
 • #586309 27/06/2022

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1287)
  Số điểm: 9596
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 188 lần


  Năm 2022, dự án đã lập ĐTM khi thay đổi quy mô công suất có điều chỉnh ĐTM không?

  Căn cứ Khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:
  “4. Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành, trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm sau đây:

  a) Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư khi có một trong các thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường;

  …”

  Theo đó, nếu dự án của doanh nghiệp đang trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện chưa đi vào vận hành chính thức thì nếu có thay đổi tăng quy mô, công suất làm tăng tác động xấu đến môi trường thì doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá tác động môi trường lại. Nếu việc tăng quy mô, công suất không làm tăng tác động xấu đến môi trường thì doanh nghiệp không cần phải làm đánh giá tác động môi trường lại mà chỉ thực hiện tự đánh giá và tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (nếu có).

  Đối với dự án đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã đi vào vận hành thì Luật bảo vệ môi trường 2020 không có hướng dẫn về việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường như quy định trước đây (Điều 20 Luật bảo vệ môi trường 2014).

   

  Cập nhật bởi jellannm ngày 27/06/2022 11:55:44 CH
   
  576 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận