Năm 2016, tăng cường kiểm sát hoạt động tạm giữ, tạm giam

Chủ đề   RSS   
 • #414388 24/01/2016

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 109 lần


  Năm 2016, tăng cường kiểm sát hoạt động tạm giữ, tạm giam

  Năm 2016, Viện Kiểm sát tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm sát việc tuân thep pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

  Viện kiểm sát tăng cường việc kiểm sát đảm bảo các quyền của người bị tạm giữ, tạm giam không bị xâm phạm. Ngăn chặn việc bức cung, nhục hình, lạm dụng chức quyền làm sai quy định của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam.

  Theo Luật tạm giữ, tạm giam năm 2015, người bị tạm giữ tạm giam được bảo vệ các quyền và nghĩa vụ:

  Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ;

  • - Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân;
  • - Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu;
   • + Đồ vật, tư trang, tiền và tài sản khác của họ mang theo phải gửi lưu ký tại nơi quy định của cơ sở giam giữ hoặc ủy quyền cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ quản lý
   • + Nếu họ được trả tự do, chuyển nơi giam giữ khác thì đồ vật, tư trang, tiền, tài sản khác đã gửi lưu ký được trả lại; trường hợp cơ sở giam giữ làm hư hỏng hoặc mất thì phải bồi thường.
   • + Chế độ ăn ở:
   • Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau, thịt, cá, đường, muối, nước chấm, bột ngọt, chất đốt, điện, nước sinh hoạt.
   • Ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được ăn thêm nhưng mức ăn không quá năm lần tiêu chuẩn ăn ngày thường, được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
   • Được nhận quà của thân nhân gửi trong thời gian bị tạm giữ không quá một lần, Định lượng quà là đồ ăn, uống cho mỗi lần gửi không được vượt quá ba lần tiêu chuẩn ăn ngày thường
   • Chỗ nằm tối thiểu của mỗi người bị tạm giữ, người bị tạm giam là 02 mét vuông (m2), được bố trí sàn nằm và có chiếu
  • - Được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự;
   • + Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ.
   • + Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng;
   • + Trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý.
   • + Thời gian mỗi lần gặp không quá một giờ
   • + Người bào chữa được gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để thực hiện bào chữa theo quy định.
  • - Được hướng dẫn, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ người bào chữa, trợ giúp pháp lý;
  • - Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự;
  • - Được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam (thời gian tạm giữ là không quá 3 ngày)
  • - Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật;
  • - Được bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nếu bị giam, giữ trái pháp luật;

  Người bị tạm giữ, người bị tạm giam phải có nghĩa vụ chấp hành quyết định, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, nội quy của cơ sở giam giữ, quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

   
  4132 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận