Mức thu học phí online tại Hà Nội chỉ bằng 75% trực tiếp tại GDMN, GDPT công lập năm 2023-2024

Chủ đề   RSS   
 • #604333 28/07/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74686
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mức thu học phí online tại Hà Nội chỉ bằng 75% trực tiếp tại GDMN, GDPT công lập năm 2023-2024

  Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024.

  Theo đó, Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024.

  Xem và tải Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND

  (1) Đối tượng áp dụng quy định mức thu học phí tại Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND

  - Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  - Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  (2) Mức thu học phí

  Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

  - Mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp

  Đơn vị: Đồng/học sinh/tháng

  Vùng

  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở

  Trung học phổ thông

  Thành thị (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các phường và thị trấn)

  300.000

  300.000

  300.000

  300.000

  Nông thôn (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã trừ các xã miền núi)

  100.000

  100.000

  100.000

  200.000

  Vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã miền núi)

  50.000

  50.000

  50.000

  100.000

  - Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (Online): bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp, cụ thể như sau:

  Đơn vị: Đồng/học sinh/tháng

  Vùng

  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học

  cơ sở

  Trung học

  phổ thông

  Thành thị (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các phường và thị trấn)

  225.000

  225.000

  225.000

  225.000

  Nông thôn (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã trừ các xã miền núi)

  75.000

  75.000

  75.000

  150.000

  Vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã miền núi)

  38.000

  38.000

  38.000

  75.000

  * Trường hợp mức thu học phí đồng thời hình thức học trực tiếp và trực tuyến 

  Quy định áp dụng mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp, trực tuyến trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng, cụ thể như sau:

  - Đối với các tháng có thời gian học cả tháng theo hình thức học trực tiếp hoặc hình thức học trực tuyến (online): Áp dụng mức thu học phí của tháng đó theo mức đã được quy định tương ứng theo hình thức học và vùng của cấp học.

  - Đối với các tháng đồng thời áp dụng cả hai hình thức học trực tiếp và trực tuyến (online): 

  Căn cứ thời gian học tập của học sinh tại đơn vị để áp dụng mức thu học phí của tháng đó, trường hợp thời gian học tập theo hình thức học trực tiếp từ 14 ngày trở lên thì thực hiện thu theo hình thức học trực tiếp; trường hợp thời gian học tập theo hình thức học trực tuyến (online) từ 14 ngày trở lên thì thực hiện thu theo hình thức học trực tuyến (bao gồm cả số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) và mức thu học phí tương ứng đã được quy định đối với vùng của cấp học.

  Lưu ý: Tổng thời gian thu học phí (theo hình thức học trực tiếp, trực tuyến) phải đảm bảo nguyên tắc tổng số tháng thu học phí trong năm không vượt quá 9 tháng/năm.

  Xem chi tiết tại Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023.

  Xem và tải Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND

   
  104 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận