Máy bơm nước chữa cháy trước khi nhập kho được phải được kiểm định ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #606285 20/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Máy bơm nước chữa cháy trước khi nhập kho được phải được kiểm định ra sao?

  Máy bơm nước chữa cháy trước khi nhập kho (đưa vào) dự trữ quốc gia phải được Kiểm tra chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Các đơn vị dự trữ quốc gia lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho cần thực hiện thế nào?
   
  kiem-dinh-may-bom-nuoc-chua-chay-truoc-khi-nhap-kho
   
   
   
   
  1. Quy trình kiểm tra ngoại quan đối với máy bơm nước chữa cháy
   
  Căn cứ Mục 3.1. QCVN 10: 2017/BTC kiểm tra ngoại quan đối với máy bơm nước chữa cháy như sau:
   
  - Lấy mẫu
   
  Mẫu được lấy ngẫu nhiên trong số máy bơm nước chữa cháy nhập kho (quá trình giao nhận và bảo quản) để kiểm tra ngoại quan; số lượng tối thiểu 2% nhưng không ít hơn 05 chiếc.
   
  - Nội dung kiểm tra: Theo quy định tại điểm 4.3.2.1, Mục 4 của Quy chuẩn này.
   
  2. Kiểm tra vận hành đối với máy bơm nước chữa cháy
   
  - Kiểm tra vận hành
   
  + Lấy mẫu (không thuộc số lượng máy bơm nước chữa cháy tại điểm 3.1.1 của Quy chuẩn này)
   
  Mẫu được lấy ngẫu nhiên trong quá trình giao nhận để kiểm tra vận hành là 5 % nhưng không ít hơn:
   
  - 3 máy bơm khi số lượng nhập tại một điểm kho từ 20 máy bơm đến 50 máy bơm;
   
  - 2 máy bơm khi số lượng máy nhập tại một điểm kho nhỏ hơn 20 máy bơm.
   
  + Nội dung kiểm tra: Theo quy định tại điểm 4.3.2.2, Mục 4 của Quy chuẩn này.
   
  3. Máy bơm nước chữa cháy cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật gì?
   
  Theo Mục 3.3. QCVN 10: 2017/BTC máy bơm nước chữa cháy được kiểm tra đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như sau:
   
  - Lấy mẫu
   
  Đối với lô máy bơm nước chữa cháy của mỗi nhà sản xuất có số lượng không lớn hơn 50 bộ thì khi giao nhận lấy ngẫu nhiên 01 máy bơm nước chữa cháy (bao gồm máy bơm và trang thiết bị đồng bộ kèm theo) để kiểm tra. Nếu máy bơm hoặc thiết bị lấy đi kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì tiến hành kiểm tra thêm một máy bơm hoặc một thiết bị tiếp theo. Nếu sau hai lần kiểm tra không đạt thì đơn vị dự trữ quốc gia lập biên bản không chấp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế lô hàng khác và kiểm tra lại theo quy định.
   
  - Các yêu cầu kỹ thuật phải kiểm tra:
   
  + Máy bơm: Kiểm tra 03 chỉ tiêu là công suất định mức (công suất liên tục), lưu lượng phun và chiều sâu hút nước lớn nhất theo quy định tại khoản 2.1, Mục 2 Quy chuẩn này với sai số cho phép không quá 3%.
   
  + Trang thiết bị
   
  * Vòi hút kiểm tra các chỉ tiêu: Áp suất thử; áp suất nổ; lực bám dính và kiểm tra đầu nối của vòi hút;
   
  * Vòi đẩy chữa cháy kiểm tra các chỉ tiêu: Áp suất thủy lực làm việc; áp suất thủy lực thử nghiệm; độ bền liên kết giữa lớp cao su và lớp vải bao ngoài vòi đẩy và kiểm tra đầu nối của vòi đẩy (từ 2 phía của vòi đẩy);
   
  * Đầu nối:
   
  Đầu nối hút: Kiểm tra độ bền, độ kín chân không (đầu nối của vòi hút);
   
  Đầu nối phun: Kiểm tra độ bền, độ kín (đầu nối của vòi đẩy chữa cháy, ba chạc, lăng phun);
   
  + Các chỉ tiêu kỹ thuật của máy bơm và trang thiết bị theo quy định tại khoản 2.1, Mục 2 của Quy chuẩn này.
   
  - Phương pháp thử
   
  + Kiểm tra vòi hút (ống hút) với mức chỉ tiêu và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060: 2009 (ISO 14557: 2002) Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi;
   
  + Kiểm tra vòi đẩy chữa cháy với mức chỉ tiêu và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740: 2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su;
   
  + Kiểm tra đầu nối (khớp nối) với mức chỉ tiêu và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5739: 1993 Thiết bị chữa cháy đầu nối;
   
  + Phương pháp thử kiểm tra vật liệu chế tạo ba chạc và lăng phun bằng phương pháp quang phổ hoặc phương pháp thử được quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
   
  - Tổ chức kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm: Phòng thử nghiệm được chỉ định (nếu có) hoặc Phòng thử nghiệm được công nhận (Vilas, Las) hoặc đơn vị Đo lường được công nhận khả năng thử nghiệm thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
   
  76 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận