Mẫu hợp đồng thuê nhà

Chủ đề   RSS   
 • #14741 10/09/2009

  nhansu1011

  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 350
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu hợp đồng thuê nhà

  Xin chào mọi người
  Cho mình xin mẫu hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 6 tháng trở lên.
  Xin cám ơn!
   
  395764 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #14742   07/06/2008

  hacom2579
  hacom2579

  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2008
  Tổng số bài viết (100)
  Số điểm: 9776
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Bạn tham khảo Bộ Luật Dân sự tại chế định thuê tài sản, trong đó có các nội dung chủ yếu của một hợp đồng thuê nhà ở. Ở đây, mục đích thuê nhà làm trụ sở văn phòng, nên bạn hãy chọn mục đích là thuê nhà làm trụ sở văn phòng. Các Quyền, nghĩa vụ của các bên, thời hạn thuê nhà, giá cả, thời gian trả, phương thức trả, đền bù, hỗ trợ trong trường hợp có sửa chữa nhà, thời hạn thanh toán tiền thuê, phương thức thanh toán tiền thuê....
  Đó là nội dung chủ yếu của Hợp đồng thuê  nhà. Hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản và có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn...

   
  Báo quản trị |  
 • #14743   07/06/2008

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Có rất nhiều mẫu hợp đồng ở trên mạng. Bạn chịu khó tìm kiếm bằng công cụ Google, sẽ tìm được như mong muốn.

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  
 • #14744   07/12/2008

  ls_TranNgan
  ls_TranNgan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2008
  Tổng số bài viết (90)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  chào bạn

  Theo tôi để hợp đồng trên chính xác và đầy đủ bạn cần tuân theo những nội dung sau: 
         1. Về nội dung HĐ. 
          - Đối tượng của hợp đồng;
          - Mục đích thuê; 
          - Thời gian cho thuê; 
          - Giá cả, thời gian và phương thức thanh toán; 
          - Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên; 
          - Điều khoản phạt vi phạm; 
          - Các điều khoản khác do hai bên thỏa thuận ...
          ......
          2. Về hình thức
          - Hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản, nếu thời gian thuê từ 6 tháng trở lên thì phải công chứng hoặc chứng thực...
         (Bạn có thể tham khảo thêm mẫu tại Nghị định 90/2006 hướng dẫn thi hành luật nhà ở năm 2005)

          Khi có vướng mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi, tôi sẽ giúp đỡ bạn   Trần Ngạn VP luật sư Vũ Văn Tiếng   đt 0987.47.58.78  Email luatsu_tranngan@yahoo.com
          Thân chào bạn!
   
  Báo quản trị |  
 • #14745   12/12/2008

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 13 lần


  Mẫu hợp đồng thuê nhà

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   


                                                                           ...., ngày .... tháng .... năm 2008

   

   

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

  C¨n cø Bé luËt d©n sù n¨m 2005

  Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,

  Chúng tôi gồm:

  Bên cho thuê nhà (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

  - Ông (bà):                                                     

  - Số CMND (Hộ chiếu):...............................cấp ngày ..../..../...., tại.................

  - Đại diện cho:

  - Địa chỉ nhà riêng:

  - Điện thoại:                                

  Bên thuê nhà  (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

  - Ông (bà): ..............................................                                                      

  - Số CMND (Hộ chiếu):................................. cấp ngày ..../..../...., tại...............

  - Đại diện cho:

  - Địa chỉ nhà riêng:

  - Điện thoại:

  Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà ở xã hội dùng cho mục đích để kinh doanh với các nội dung sau:

  §iÒu I. Đặc điểm chính của nhà ở

  1. Địa chỉ nhà ở:.........................................................................................

  ..................................................................................................................

  2. Cấp nhà ở:..............................................................................................

  ..................................................................................................................

  3. Tổng diện tích sàn nhà ở......m2, trong đó diện tích chính là: ....m2, diện tích phụ là: ....m2

  4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có).....................................

  ..................................................................................................................

   

  §iÒu II. Giá cho thuê nhà ở và phương thức thanh toán

  1. Giá cho thuê nhà ở là ...................................... đồng/tháng.

   (Bằng chữ: .....................................................................................................)

  Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.

  2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho Bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

  3. Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác) ...., trả vào ngày .... hàng tháng.

  §iÒu III. Thời ��iểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở

  1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày .... tháng .... năm ....

  2. Thời hạn cho thuê nhà ở là ...... năm  (.... tháng), kể từ ngày .... tháng .... năm ...... đến ngày .... tháng .... năm .....

  §iÒu IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

  1. Quyền của Bên cho thuê:

  a) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;

  b) Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý;

  c) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của Hợp đồng này. Trõ tr­êng hîp hai bªn cã tho¶ thuËn kh¸c.

  d) §¬n ph­¬ng chÊm døt hîp ®ång thuª nhµ trong tr­êng hîp Bªn thuª nhµ cã mét trong c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 103 cña LuËt Nhµ ë.

  2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

  a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho Bên thuê đúng ngày quy định tại khoản 1 §iÒu III của Hợp đồng này;

  b) Phổ biến cho Bên thuê quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

  c) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê;

  §iÒu V. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê

  1. Quyền của Bên thuê:

  a) Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng ngày quy định tại khoản 1 §iÒu III của hợp đồng này;

  b) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà ở;

  d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi Bên cho thuê có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật Nhà ở;

  2. Nghĩa vụ của Bên thuê:

  a) Trả đủ tiền thuê nhà theo nh­ tho¶ thuËn;

  b) Sử dụng nhà đúng mục đích nh­ tho¶ thuËn; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

  c) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

   

  §iÒu VI. Các thoả thuận khác (nếu có)

  ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

  §iÒu VII. Cam kết của các bên

  1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

  2. Hợp đồng được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ  01 bản.

   Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký./.

   

  BÊN THUÊ NHÀ

  §¹i DiÖn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  BÊN CHO THUÊ NHÀ

  ®¹i diÖn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 28/09/2012 09:22:04 CH Chỉnh dòng
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenquan78 vì bài viết hữu ích
  trangkieu.hvtc (28/09/2012)
 • #14746   12/12/2008

  Lucy_3112
  Lucy_3112
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:19/09/2008
  Tổng số bài viết (253)
  Số điểm: 807
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Đây chỉ là mẫu để tham khảo, tuỳ điều kiện thực tế mà bạn có thể bổ sung thêm những điều khoản riêng.
   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

   


  ….ngày….tháng…..năm….

   

  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở                                                                   

                                Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…………………

              Tại địa điểm:.............................................................................................................

              Chúng tôi gồm:.........................................................................................................

   BÊN A (Bên cho thuê nhà)

              Họ tên:.....................................................................................................................

              Chứng minh nhân dân số:..........................................................................................

              Địa chỉ:.....................................................................................................................

              Nghề nghiệp:............................................................................................................

   BÊN B (Bên thuê nhà)

              Họ tên:.....................................................................................................................

              Chứng minh nhân dân số:..........................................................................................

              Nghề nghiệp:............................................................................................................

              Nơi làm việc (nếu có):...............................................................................................

  Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây:

   Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê để

  Căn nhà số…………….đường………………phường (xã)..................................................

  quận (huyện)……………thành phố (tỉnh)…………….gồm……………………..phòng.

  Tổng diện tích sử dụng chính……………m2, phụ……………………….m2

  Tổng diện tích đất………………………………..m2

              Thuộc loại nhà:.........................................................................................................

  Kể từ ngày………….tháng…………..năm…………..trong thời hạn………năm

   Điều 2:

  Tiền thuê nhà hàng tháng là………………………………….đồng (hoặc vàng).

   Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo tháng (quý) vào ngày… của tháng (quý) bằng tiền mặt hoặc vàng. Mỗi lần đóng tiền, hoặc vàng bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê.

   Điều 4: Bên thuê nhà cam kết

  a/ Sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được thay đổi cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm (cơi tầng), làm nhà phụ……..

  b/ Không được sang nhượng.

  c/ Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến của bên cho thuê.

   Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không còn sử dụng nhà nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên cho thuê nhà trước……………..ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các khoản khác. Trừ những hư hỏng do thời gian sử dụng, còn lại bên thuê nhà phải giao trả các tài sản gắn liền với nhà (đồng hồ điện, nước………) đầy đủ.

  Mọi sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê.

   Điều 6: Được xem như tự ý huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau……..ngày từ khi được thông báo, bên thuê nhà vẫn còn bỏ trống không sử dụng mà không có lý do chính đáng. Mọi hư hỏng, mất mát trong thời gian bỏ trống, bên thuê phải chịu.

   Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.

   Điều 8: Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng từ trần thì một trong những người cùng hộ khẩu (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố.

   Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án…………………..giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật.

  Hợp đồng này được lập thành ban bản, mỗi bên giữ một bản và một bên gửi cơ quan Công chứng Nhà nước giữ.

   

  BÊN CHO THUÊ NHÀ

  Họ tên, chữ ký

  BÊN THUÊ NHÀ

  Họ tên, chữ ký

   

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 28/09/2012 09:20:55 CH Chỉnh dòng
   
  Báo quản trị |  
 • #336480   01/08/2014

   

   

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

                                                                                     An Giang, ngày…....tháng…....năm 2014

  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở                                                                   

                                Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…………………

              Tại địa điểm:.............................................................................................................

              Chúng tôi gồm:.........................................................................................................

   BÊN A (Bên cho thuê nhà)

              Họ tên:.....................................................................................................................

              Chứng minh nhân dân số:..........................................................................................

              Địa chỉ:.....................................................................................................................

              Nghề nghiệp:............................................................................................................

   BÊN B (Bên thuê nhà)

              Họ tên:.....................................................................................................................

              Chứng minh nhân dân số:..........................................................................................

              Nghề nghiệp:............................................................................................................

              Nơi làm việc (nếu có):...............................................................................................

  Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây:

   Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê để

  Căn nhà số…………….đường………………phường (xã)..................................................

  quận (huyện)……………thành phố (tỉnh)…………….gồm……………………..phòng.

  Tổng diện tích sử dụng chính……………m2, phụ……………………….m2

  Tổng diện tích đất………………………………..m2

              Thuộc loại nhà:.........................................................................................................

  Kể từ ngày………….tháng…………..năm…………..trong thời hạn………năm

   Điều 2:

  Tiền thuê nhà hàng tháng là………………………………….đồng (hoặc vàng).

   Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo tháng (quý) vào ngày… của tháng (quý) bằng tiền mặt hoặc vàng. Mỗi lần đóng tiền, hoặc vàng bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê.

   Điều 4: Bên thuê nhà cam kết

  a/ Sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được thay đổi cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm (cơi tầng), làm nhà phụ……..

  b/ Không được sang nhượng.

  c/ Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến của bên cho thuê.

   Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không còn sử dụng nhà nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên cho thuê nhà trước……………..ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các khoản khác. Trừ những hư hỏng do thời gian sử dụng, còn lại bên thuê nhà phải giao trả các tài sản gắn liền với nhà (đồng hồ điện, nước………) đầy đủ.

  Mọi sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê.

   Điều 6: Được xem như tự ý huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau……..ngày từ khi được thông báo, bên thuê nhà vẫn còn bỏ trống không sử dụng mà không có lý do chính đáng. Mọi hư hỏng, mất mát trong thời gian bỏ trống, bên thuê phải chịu.

   Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.

   Điều 8: Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng từ trần thì một trong những người cùng hộ khẩu (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố.

   Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án…………………..giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật.

  Hợp đồng này được lập thành ban bản, mỗi bên giữ một bản và một bên gửi cơ quan Công chứng Nhà nước giữ.

   

  BÊN CHO THUÊ NHÀ

  Họ tên, chữ ký

  BÊN THUÊ NHÀ

  Họ tên, chữ ký

   

   

   

  Cập nhật bởi mynuongtran ngày 01/08/2014 03:15:15 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #14747   29/12/2008

  dangdinhhung
  dangdinhhung

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thủ tục cho thuê nhà ở, và các mẫu hợp đồng thuê mướn liên quan.

  Xin tư vấn về trình tự cho thuê nhà ở, các văn bản mẫu hợp đồng, cùng các trách nhiệm liên quan cần thiết giữa bên thuê và bên cho thuê cần phải thực hiện sao đúng luật pháp.

  Xin thành thật cám ơn.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dangdinhhung vì bài viết hữu ích
  vuhuynhduc (16/07/2017)
 • #14748   29/07/2008

  pegong4mat
  pegong4mat

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Qúy Luật sư có thể giúp tôi soạn thảo "Hợp đồng cho thuê nhà với mục đích làm trụ sở văn phòng?

  Hiện tôi đang cần dữ liệu làm bài tập. Xin quý Luật sư có thể cung cấp cho tôi một số mẫu hợp đồng cho thuê nhà được không? Nội dung là "Hợp đồng thuê nhà giữa bên cho thuê là Công ty BĐS với bên thuê là Doanh nghiệp với mục đích làm trụ sở văn phòng". Xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #14749   08/12/2008

  duongkimngan
  duongkimngan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Làm thế nào để thảo 1 bản hợp đồng CHO THUÊ NHÀ Ở đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài ???


  Xin chào,

  Hiện tôi đang sở hữu 1 căn hộ 75 mét vuông theo chủ quyền, tại quận 1, TP HCM. Tôi có nhu cầu cho bên B thuê với mụch đích để ở. Bên B là người Việt Nam, định cư tại Thụy Sỹ và hiện đang sống bằng tiền trợ cấp sau khi chồng mất. 
  Xin hỏi, 
  1. Một hợp đồng chính xác và đầy đủ thì cần những điều khoản nào?
  2. Nếu 1 bên đơn phương phá vỡ hợp đồng thì bồi thường ra sao?
  3. Có bắt buộc phải đi công chứng không?  
  4. Những lưu ý khác


  Xin cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #14750   24/07/2009

  thuhien3584
  thuhien3584

  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 17
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Làm thế nào để thảo 1 bản hợp đồng CHO THUÊ NHÀ Ở đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài ???

  Mình có mẫu hợp đồng thuê nhà với người nước ngoài bạn tham khảo nhé

  TÊN CƠ QUAN

   

  Số:……/HĐ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

   

  ….ngày….tháng…..năm….

   

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

   

  Hôm nay, ngày……tháng……..năm…………….

  Tại:.......................................................................................................................................

  Chúng tôi gồm:

  A – BÊN CHO THUÊ NHÀ

  1. Công ty chuyên doanh nhà đất:

  2. Giấy phép số:...................................................................................................................

  Do Uỷ ban nhân dân thành phố (tỉnh)…………cấp ngày.......................................................

  Lưu ý: Nếu nhà của tư nhân có thể ghi phần này như sau:

  1. Đại diện chủ nhà là ông (bà):

  2. Giấy phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà số...................................................

  ngày…………do……………………..cấp.

  B – BÊN THUÊ NHÀ

  1. Họ tên:.................................................. Tuổi……………..Quốc tịch...............................

  2. Nghề nghiệp.....................................................................................................................

  3. Hộ chiếu số........................................... cấp ngày.............................................................

  4. Giấy phép tạm trú số.............................. cấp ngày.............................................................

  5. Giấy phép mở văn phòng đại diện tại số……………cấp ngày...........................................

  ................................................................. (nếu có).

  Hai bên cùng lập hợp đồng thuê nhà để sử dụng với những cam kết sau:

  Điều 1:
  a/ Nhà cho thuê:

       Tại số:.................................................. gồm……….tầng có diện tích xây dựng……m2 và diện tích vườn     m2

  b/ Mục đích và nội dung sử dụng:

  -         Phần để ở có diện tích sử dụng............. m2

  -         Văn phòng đại diện có diện tích sử dụng…………………..m2

  c/ Trang bị tiện nghi bên thuê nhà được sử dụng gồm có:

           .................................................................................................................................

           .................................................................................................................................       
    .................................................................................................................................

  Điều 2: Thời hạn thuê nhà là...................... tháng, bắt đầu từ ngày.........................................

  Điều 3: Giá thuê nhà là.............................. USD/tháng. Không bao gồm chi phí sử dụng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật (chi phí điện, nước, và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác thanh toán riêng theo khối lượng tiêu thụ).

  Tiền thuê nhà được thanh toán theo phương thức sau:

  -         Trả bằng tiền mặt (hoặc séc chuyển tiền)

  -         Trả trước............................................. tháng.

  -         Trả tiền thường kỳ vào ngày................. hàng tháng.

   

  Điều 4: Trách nhiệm của bên cho thuê nhà

              1. Giao nhà và trang thiết bị, tiện nghi cho bên thuê đúng ngày hợp đồng có giá trị.

              2. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ của bên thuê nhà (đối với phần diện tích ghi trong hợp đồng nếu chủ nhà ở chung).

  3. Sửa chữa kịp thời hư hỏng.

  4. Phải bồi thường mọi thiệt hại về vật chất và sức khoẻ gây ra cho bên thuê nhà trong trường hợp nhà bị sụp đổ không sửa chữa kịp thời.

  5. Hướng dẫn bên thuê nhà thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tạm trú, tạm vắng.

  Điều 5: Trách nhiệm của bên thuê nhà

  1. Sử dụng nhà đúng nội dung và mục đích thuê.

  Khi cần sửa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của chủ nhà và phải tuân theo những qui định về xây dựng cơ bản.

  2. Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn qui định.

  3. Có trách nhiệm về hư hỏng nhà, sự mất mát các trang thiết bị nội thất, các đồ đạc, tư trang của bản thân và những tác hại gây ra cho bên thứ ba trong khi sử dụng nhà.

  4. Chấp hành các qui tắc về giữ gìn vệ sinh môi trường và các qui định về trật tự an ninh chung.

  5. Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê lại. Trường hợp cần chấm dứt việc thuê nhà trước thời hạn đã ký, phải báo cáo cho chủ nhà biết trước ít nhất một tháng.

  Điều 6: Những cam kết chung

  1. Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp có tranh chấp, hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì cả hai bên phải trình Uỷ ban nhân dân thành phố (hoặc tỉnh) xem xét và xử lý.

  Khi một trong hai bên không thoả mãn với kết quả xử lý của UBND cấp tỉnh thì đề nghị toà án xét xử.

  2. Hợp đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

  a/ Thời hạn của hợp đồng đã hết.

  b/ Nhà cho thuê bị tiêu huỷ hoặc phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  c/ Bên thuê đã cho thuê lại nhà, bị bắt giam hoặc bị Chính phủ Việt Nam trục xuất.

  Điều 7: Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng

  Hợp đồng này có giá trị từ ngày được xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho tới hết thời hạn thuê nhà.

  Hợp đồng này được lập thành 3 bản, bằng 2 thứ tiếng: Việt và Anh, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản và gửi lại cơ quan quản lý nhà đất của tỉnh (thành)…….một bản.

   

   

  BÊN CHO THUÊ NHÀ

  (Ký tên, đóng dấu)

  BÊN THUÊ NHÀ

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  XÁC NHẬN CỦA PHÒNG

  CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

  (Hoặc của Sở nhà đất….)

                Ngày……..tháng………năm…………

                    (Đại diện ký tên, đóng dấu)

   

   

   
  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 28/09/2012 09:23:16 CH chỉnh dòng
   
  Báo quản trị |  
 • #14751   10/09/2009

  duonghongphuong78
  duonghongphuong78

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cấp dưỡng nuôi con

  Vui lòng cho tôi hỏi về mức cấp dưỡng nuôi con. Tòa án sẽ xem xét mức cấp dưỡng dựa trên thu nhập hàng tháng của người có nghĩa vụ cấp dưỡng là bao nhiêu %. Ví dụ: sinh hoạt cần thiết của bé là 1.300.000đ/tháng, mức thu nhập hàng tháng của người cấp dưỡng là 3.000.000đ(lương căn bản 2.000.000 + phụ cấp 1.000.000) thì người này phải cấp dưỡng bao nhiêu?.
  Rất mong nhận được phúc đáp. Xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #14752   10/09/2009

  duonghongphuong78
  duonghongphuong78

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

  Xin quý luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau:
  - Người lao động (anh A) có thời gian làm việc tại công ty từ ngày 13/12/2007 đến ngày 21/02/2009. ký HĐLĐ có thời hạn từ ngày 01/01/2008 đến 31/12/2008.
  - Hết hạn Hợp đồng không ký tiếp hợp đồng khác.
  - Ngày 15/01/2009 anh A gửi đơn xin thôi việc từ ngày 15/02/2009 và đã được Giám đốc công ty duyệt đơn đồng ý cho anh ta nghỉ việc từ ngày 15/02/2009.
  - Đến ngày 15/02/2009 công ty chưa tuyển được người thay thế vị trí của anh A nên anh vẫn tiếp tục làm chờ người mới vào thay thế thì mới nghỉ việc (theo thuyết phục của trưởng phòng)
  - Ngày 21/02/2009 anh A nghỉ việc, vì có người thông báo là anh A vi phạm kỷ luật vào cùng ngày 21/02/2009.
  - Công ty đã không trả trợ cấp thôi việc cho anh A. và đã ra quyết định sa thải vảo ngày 06/05/2009. (có biên bản họp hội đồng kỷ luật xử vắng mặt anh A)

  Xin cho tôi hỏi công ty trên làm như vậy có đúng không? Và nếu anh A khởi kiện tại tòa án về quyết định sa thải là trái luật thì công ty có phải thanh toán các khoản nào? trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc.

  Chân thành cảm ơn

   

   
  Báo quản trị |  
 • #14753   10/09/2009

  hongnguyenthuy
  hongnguyenthuy
  Top 500
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2009
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 310
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 4 lần


  cấp dưỡng nuôi con

  chào chị duonghongphuong. tôi đã tham khảo một số quy định về vấn đề này và xin phép được mạo muội có ý kiến như sau:

  "1.Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết
  2.Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết."(điều 53, luật HNGD)

  Như chị đã thấy, quy định này ưu tiên sự thỏa thuận của anh chị về mức cấp dưỡng cho cháu, nếu ko thì Tòa Án mới can thiệp. Nhìn chung, trong hệ thống pháp luật hiện nay, các quy định về mức cấp dưỡng còn chung chung, Tòa án sẽ ra quyết định căn cứ vào "khả năng thực tế" của người cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của bé. Chưa có quy định nào nói đến mức cấp dưỡng căn cứ theo số phần trăm thu nhập của người cấp dưỡng, chính vì vậy,tôi ko thể tính giúp chị được và tôi nghĩ tốt nhất là anh chị nên thỏa thuận với nhau cho hợp lí. trường hợp nếu giá cả thị trường thay đổi, mức cấp dưỡng ko còn phù hợp để nuôi cháu, chị có thể yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng. Nếu để Tòa án giải quyết, tôi cũng ko dám chắc mức cấp dưỡng sẽ cao đâu, vì tôi có xem một số trường hợp, mức cấp dưỡng Tòa quy định chỉ là 400k, 500k....(vụ này cách đây khoảng 4 năm).
  chúc chị sức khỏe và hạnh phúc
   
  Báo quản trị |  
 • #14754   10/09/2009

  hongnguyenthuy
  hongnguyenthuy
  Top 500
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2009
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 310
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 4 lần


  re: cấp dưỡng nuôi con

  tôi xin bổ sung thêm với chị duonghongphuong 1 chút (do sơ suất trong lỗi đánh máy nên phần trc tôi trả lời chị ko đầy đủ), mức tối đa mà tòa án quy định thì tôi chưa thấy, nhưng mức tối thiểu mà tòa án áp dụng để buộc một bên thưc hiện tương đương với 50% của mức lương tối thiểu chị ạ! theo tôi được biết thì mức lương tối thiểu chung tại thời điểm này là 650k (tính từ 1/5/09). 
  thân mến 
   
  Báo quản trị |  
 • #14755   10/09/2009

  trantuoanh
  trantuoanh
  Top 500
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2009
  Tổng số bài viết (325)
  Số điểm: 5720
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 25 lần


  @duonghongphong78 : trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

  Bài của bạn nên chuyển vào chuyên mục Lao động.

  Khi hết hạn hợp đồng lao động, anh A đã làm đúng thủ tục khi xin nghỉ việc và đã được giám đốc duyệt cho nghỉ vào ngày 15/02/2009.

  Sau ngày 15/02/2009 vì chưa tìm được ng thay thế nên phía cty thoả thuận với anh A tiếp tục làm việc chờ ng mới vào thay thế, và được anh A chấp thuận, tuy nhiên anh A đã vi phạm kỷ luật trong thời gian này và đã tự động nghỉ việc.

  Khi cty thoả thuận với anh A  và được anh A đồng ý làm việc tạm thời, vì vậy đây là một hợp đồng miệng có giá trị pháp lý trong thời gian dưới 3 tháng không liên quan đến HĐLĐ trước, bởi vậy cty bắt buộc phải thanh toán trợ cấp cho khoảng thời gian từ 13/12/2007 đến ngày 31/12/2008 (nếu đã tham gia BHTN) của anh A.


   
  Báo quản trị |  
 • #14887   31/03/2009

  nguyenhuongthanh
  nguyenhuongthanh

  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp đồng xây dựng nhà ở

  Em sắp xây nhà để ở, cho em xin mẫu hợp đồng xây dựng. Cám ơn nhiều!
   
  Báo quản trị |  
 • #14888   31/03/2009

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  hợp đồng xây dựng

  Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết về nội dung của hợp đồng được quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành ngày 25/1/2007.

   
  Báo quản trị |  
 • #15093   18/05/2009

  thuanthienlawyer
  thuanthienlawyer
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2009
  Tổng số bài viết (158)
  Số điểm: 670
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Tham khảo mẫu sau

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

   

  HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

   

   

  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:

   

  Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

  Ông (Bà):..........................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):...

  ........................................................................................................................

   

              Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

              1. Chủ thể là vợ chồng:

  Ông : ...............................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

  ........................................................................................................................

  Cùng vợ là bà: .................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

  ........................................................................................................................

  (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

   

              2. Chủ thể là hộ gia đình:

  Họ và tên chủ hộ: .............................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

  ........................................................................................................................

  Các thành viên của hộ gia đình:

  - Họ và tên:.......................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

  ........................................................................................................................

            * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

  Họ và tên người đại diện:...................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

  ........................................................................................................................

  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

   

              3.. Chủ thể là tổ chức:

  Tên tổ chức: ....................................................................................................

  Trụ sở: ............................................................................................................

  Quyết định thành lập số:.................... ngày............. tháng ............. năm..............

  do ........................................................................................................... cấp.

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......... ngày......... tháng ....... năm........

  do ........................................................................................................... cấp.

  Số Fax: ........................................... Số điện thoại:...........................................

  Họ và tên người đại diện: ..................................................................................

  Chức vụ: .........................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

   

  Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):

  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

  ........................................................................................................................                        ........................................................................................................................

   

            Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản với các thỏa thuận sau đây:

   

  ĐIỀU 1

  TÀI SẢN THUÊ

   

  Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản thuê và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền thuê của Bên A đối với tài sản thuê.

  ......................................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................

   

  ĐIỀU 2

  THỜI HẠN THUÊ

   

            Thời hạn thuê tài sản nêu trên là .………….., kể từ ngày ………………...

           

  ĐIỀU 3

  MỤC ĐÍCH THUÊ

   

  Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích: ………………………
   ……………………………………………………………….…………………..

   

  ĐIỀU 4

  GIÁ THUÊ TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

           

            1. Giá thuê tài sản nêu trên là: .……………………………………………. (bằng chữ………………………………………………………………………………………………….)

            2. Phương thức thanh toán như sau: .………………………………………

  ........................................................................................................................

            3. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

  ĐIỀU 5

  PHƯƠNG THỨC GIAO, TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ

   

  Ghi rõ các thỏa thuận về việc giao, trả tài sản thuê, các yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu trị giá tài sản thuê bị giảm sút (nếu có); địa điểm trả tài sản thuê nếu tài sản thuê là động sản; các điều kiện nếu Bên B chậm trả tài sản thuê…

  ......................................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................

   

  ĐIỀU 6

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

   

            1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

            a) Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;

            b) Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê;

            c) Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;

            d) Thông báo cho Bên B về quyền của người thứ ba (nếu có) đối với tài sản thuê;

            đ) Các thỏa thuận khác …

   

            2. Bên A có quyền sau đây:

            a) Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

            b) Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng;

            c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:

            - Không trả tiền thuê trong 3 kỳ liên tiếp (trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác);

            - Sử dụng tài sản thuê không đúng công dụng; mục đích của tài sản;

            - Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng;

            - Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

            d) Các thỏa thuận khác …

   

  ĐIỀU 7

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

           

            1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, không được thay đổi tình trạng tài sản, cho thuê lại tài sản nếu không có sự đồng ý của bên A;

  b) Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản;

  c) Trả đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

  d) Trả lại tài sản thuê đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận;

            đ) Các thỏa thuận khác …

   

            2. Bên B có các quyền sau đây:

            a) Nhận tài sản thuê theo đúng thỏa thuận;

            b) Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản;

            c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu:

            - Bên A chậm giao tài sản theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B;

            - Bên A giao tài sản thuê không đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng như thỏa thuận;

            - Tài sản thuê không thể sửa chữa, do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có khuyết tật mà Bên B không biết;

            - Có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định;

            d) Yêu cầu Bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản thuê (nếu có thỏa thuận);

            đ) Các thỏa thuận khác …

   

  ĐIỀU 8

  VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

   

            Lệ phí chứng thực liên quan đến việc thuê tài sản theo Hợp đồng này do Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.

   

  ĐIỀU 9

  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

   

            Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 10

  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

   

            Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

   

            1. Bên A cam đoan:

  a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản thuê ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

  c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

  d) Các cam đoan khác ...

   

  2. Bên B cam đoan:

  a. Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;

  c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

  d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

  đ. Các cam đoan khác ...

           

  ĐIỀU 11

  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

   

            1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

            2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

   

            Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

  - Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  - Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  - Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  - Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  - Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  - Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  - Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  - Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

   

  3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

   

                    Bên A                                                          Bên B

     (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                     (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

  LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

   

            Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)

            (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

              Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí Minh.

            (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)

              Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Chứng thực:

   

            - Hợp đồng thuê  tài sản này được giao kết giữa Bên A là .………… và Bên B là ……………………….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

            - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

            - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

            - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

   

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

  - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  - Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  - Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  - Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  - Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  - Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  - Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

   

  - Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ………. tờ, ………...trang), cấp cho:

  + Bên A .….. bản chính;

            + Bên B .….. bản chính;

            + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

   

            Số chứng thực.…………. , quyển số …..…. TP/CC- …..….

   

                                                        Người có thẩm quyền chứng thực

                                                         (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

   

   
  Báo quản trị |  
 • #15102   30/05/2009

  vhtzzz
  vhtzzz

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hợp đồng cho thuê nhà

  Công ty Tôi có thuê căn nhà trị giá 4 triệu đồng/tháng,thời hạn thuê 1 năm. đến ngày 20/05/2009 là hết hợp đồng nhà. trước khi hết hợp đồng nhà 1 tháng, Công ty tôi có liên hệ với chủ nhà ký hợp đồng mới, chủ nhà đồng ý cho Công ty tôi ký tiếp 1 năm nửa giá không tăng và bảo khi đến thời gian hết hiệu lực hợp đồng cũ thì ký tiếp và mang tiền đến trả luôn. đến khi ngày 20/05/2009 Công ty tôi mang tiền đến trả và ký mới thì chủ nhà nói tăng thêm 1 triệu nửa còn không thì thôi.như vậy Chủ nhà làm như thế có đúng không?
  Có thể cho Công ty tôi xin 1 bản hợp đồng thuê nhà chuẩn được không? Có thể gửi giúp cho Công ty tôi theo địa chỉ Sau: htdnco@gmail.com.tôi xin chân thành cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #15103   30/05/2009

  thuanthienlawyer
  thuanthienlawyer
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2009
  Tổng số bài viết (158)
  Số điểm: 670
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Hợp đồng thuê nhà

  Khi hợp đồng hết hạn thì bên cho thuê có quyền cho thuê tiếp hoặc không cho thuê nữa. Mặt khác hợp đồng cho thuê nhà thời hạn từ 6 tháng trở lên thì phải công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý. do vậy, hợp đồng mới chưa ký khi hợp đồng cũ hết hạn thì bên cho thuê có quyền không cho thuê nữa.

  Nha/chị có thể liên hệ phòng công chứng để mua 1 mẫu hợp đồng cho thuê nhà hoặc tham khảo mẫu sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở*

  (toàn bộ ngôi nhà số..........đường..............................phường..........quận.............)

   

  Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

  Bên cho thuê (1):

  Ông (Bà)

  Sinh ngày tháng..................năm.................................................................

  Chứng minh nhân dân số:……………………….do………

  cấp ngày.......tháng.......năm......

  Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):

  Sinh ngày tháng..................năm.................................................................

  Chứng minh nhân dân số:……………………….do………

  cấp ngày.......tháng.......năm......

  Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường...........................................

  phường                quận....................thành phố..................................(2)

  Bên thuê (1):

  Ông (Bà)

  Sinh ngày tháng..................năm.................................................................

  Chứng minh nhân dân số:……………………….do………

  cấp ngày.......tháng.......năm......

  Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):

  Sinh ngày tháng..................năm.................................................................

  Chứng minh nhân dân số:……………………….do………

  cấp ngày.......tháng.......năm......

  Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường...........................................

  phường quận....................thành phố..................................(2

  Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê  đồng ý cho Bên thuê thuê toàn bộ ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây:

  Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

  1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: .......đường

  phường            quận....................thành phố..................................(3),

  có thực trạng như sau:

  a. Nhà ở:

  - Tổng diện tích sử dụng:            m2

  - Diện tích xây dựng:      m2

  - Diện tích xây dựng của tầng trệt:          m2

  - Kết cấu nhà:

  - Số tầng:

  b. Đất ở:

  - Thửa đất số:

  - Tờ bản đồ số:

  - Diện tích:        m2

  - Hình thức sử dụng riêng           m2

  c. Các thực trạng khác:  (4)

  (phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

  2. Ông                    và Bà......................................................

  là chủ sở hữu nhà ở và có quyền sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ngày.......tháng.........năm...........

  do                     cấp (5)

  Điều 2. Giá thuê ngôi nhà

  1. Giá thuê ngôi nhà là:  đ

  (bằng chữ:        ).

  2. Bên thuê trả tiền thuê nhà cho bên cho thuê bằng đồng việt nam theo định kỳ ....................... một lần, vào ngày đầu tiên của mỗi định kỳ.

  Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Điều 3. Thời hạn thuê

  Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là           kể từ ngày....... tháng.......năm.........

  Điều 4. Nghĩa vụ và quyền của bên cho thuê

  1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây :

  - Giao nhà cho bên thuê theo đúng hợp đồng;

  - Bảo đảm cho người thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

  - Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên thuê, thì phải bồi thường;

  - Tạo điều kiện cho bên thuê sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

  - Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có).

  2. Bên cho thuê có các quyền sau đây:

  - Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

  - Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên thuê biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên thuê có một trong các hành vi sau đây :

  + Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

  + Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

  + Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

  + Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;

  + Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

  + Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;

  - Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được bên thuê đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên thuê sử dụng chỗ ở;

  - Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê.

  Điều 5. Nghĩa vụ và quyền của bên thuê

  1. Bên thuê có các nghĩa vụ sau đây :

  - Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận;

  - Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

  - Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

  - Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

  - Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

  - Trả nhà cho Bên cho thuê theo đúng thỏa thuận.

  2. Bên thuê có các quyền sau đây :

  - Nhận nhà thuê theo đúng thoả thuận;

  - Được đổi nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

  - Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

  - Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với Bên cho thuê, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

  - Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

  - Được ưu tiên mua nhà đang thuê, khi Bên cho thuê thông báo về việc bán ngôi nhà;

  - Đơn phương đình chỉ hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho Bên cho thuê biết trứơc một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:

  + Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;

  + Tăng giá thuê nhà bất hợp lý;

  + Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

  - Được thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

  Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Điều 7. Các thỏa thuận khác

  Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để  thực hiện. (6)

  Điều 8. Cam kết của các bên

  Bên cho thuê và Bên thuê chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây :

  1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên thuê đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

  Điều 9. Điều khoản cuối cùng

  1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

  2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này (7), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

  3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, các bản đều giống nhau. Bên cho thuê giữ 01 bản, Bên thuê giữ 01 bản và 01 bản lưu tại..........................................

   

  bên cho thuê
  (ký và ghi rõ họ và tên)

  bên thuê
  (ký và ghi rõ họ và tên)

  Chú thích

  1) - TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LÀ CÁ NHÂN:

  ÔNG (BÀ)

  SINH NGÀY THÁNG..................NĂM.................................................................

  CHỨNG MINH NHÂN DÂN SỐ:……………………….DO………

  CẤP NGÀY.......THÁNG.......NĂM......

  ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ:

  Nếu bên nào đó có từ hai người trở lên, thì lần lượt ghi thông tin của từng người như trên; nếu bên thuê là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì ghi hộ chiếu;

  Nếu có đại diện, thì ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách của người đại diện.

  - Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng là tổ chức

  Tên tổ chức:

  Tên viết tắt:

  Trụ sở tại:

  Quyết định thành lập số ngày.........tháng......năm.......của....................

  Điện thoại:

  Đại diện là Ông (Bà)

  Chức vụ:

  Chứng minh nhân dân số:……………………….do………  

  cấp ngày.......tháng.......năm......

  Việc đại diện được thực hiện theo

  (2) Trong trường hợp vợ chồng có địa chỉ thường trú khác nhau, thì ghi địa chỉ thường trú từng người và của cả hai người;

  (3) Trong trường hợp ngôi nhà ở nông thôn thì ghi rõ từ xóm (ấp, bản),...;

  (4) Ghi các thực trạng khác của ngôi nhà (nếu có) như: quyền sử dụng bất động sản liền kề của chủ sở hữu ngôi nhà theo quy định của Bộ luật Dân sự (từ Điều 278 đến Điều 283); các hạn chế về kiến trúc và xây dựng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo thỏa thuận của các bên;

  (5) Trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, thì ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng của ngôi nhà đó;

   (6) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận đã nêu;

  (7) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị Công chứng viên đọc hợp đồng, thì ghi người yêu cầu công chứng đã nghe đọc hợp đồng.

  Cập nhật bởi thuanthienlawyer vào lúc 30/05/2009 16:00:08
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thuanthienlawyer vì bài viết hữu ích
  todoanh (23/05/2011) vutaikthp (12/09/2014)