Mẫu hợp đồng thuê nhà

Chủ đề   RSS   
 • #14741 10/09/2009

  nhansu1011

  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 350
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu hợp đồng thuê nhà

  Xin chào mọi người
  Cho mình xin mẫu hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 6 tháng trở lên.
  Xin cám ơn!
   
  395780 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #6505   31/03/2009

  piong9999
  piong9999

  Sơ sinh

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công văn số 5339/UBND-ĐT

  Em can tim Công văn số 5339/UBND-ĐT. Co anh chi na`o giup em vo'i. Cam on nhieu.
   
  Báo quản trị |  
 • #6506   31/03/2009

  honeybee
  honeybee
  Top 500
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (129)
  Số điểm: 8789
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 185.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="247">

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  ---------

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 261pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="348">

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 185.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="247">

  Số: 5339 /UBND-ĐT
  Về xử lý tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 261pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="348">

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2007

   

  Kính gửi:

  - Sở Xây dựng;

  - Ủy ban nhân dân quận, huyện;

  - Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố.

  Xét báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5092/SXD-QLN ngày 12 tháng 7 năm 2007 và Công văn số 5699/SXD-QLN ngày 31 tháng 7 năm 2007 về xử lý tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

  Chấp thuận giải quyết theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên, giao Sở Xây dựng hướng dẫn, thực hiện như sau:

  1. Đối với các hộ thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước với mục đích sử dụng để ở, tiền thuê nhà thu theo Quyết định số 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố, trường hợp sử dụng nhà để cho thuê lại hoặc kinh doanh thì điều tiết thu tiền theo giá  kinh doanh (việc giải quyết vận dụng theo khoản c Điều 1 Quyết định số 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 1993, Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT ngày 07 tháng 10 năm 1994, Quyết định số 95/2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố).

  2. Đối với diện nhà ở chờ mua giá thị trường, chờ mua theo 2 cơ chế giá thì giải quyết ký hợp đồng thuê nhà theo giá thuê tại Quyết định số 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố, truy thu tiền thuê nhà kể từ ngày sử dụng (trường hợp này giải quyết nếu các hộ sử dụng với mục đích để ở). Trường hợp các hộ sử dụng nhà để cho thuê lại hoặc kinh doanh thì điều tiết thu tiền theo giá kinh doanh như quy định tại điểm 1 Công văn này đối với phần diện tích cho thuê lại hoặc phần diện tích kinh doanh.

  3. Đối với các trường hợp không đồng ý trả tiền thuê nhà, Công ty  Quản lý kinh doanh nhà thành phố căn cứ vào các điều khoản đã ký trong  hợp đồng thuê nhà để xử lý theo quy định.

  4. Đối với trường hợp 03 hộ bà Phạm Thị Minh Nguyệt, hộ bà Huỳnh Thị Thu Thủy và hộ bà Tăng Tuyết Phương đang sử dụng tại nhà số 228 Pasteur, quận 3, thực hiện thu tiền thuê nhà theo Quyết định số 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu các hộ sử dụng với mục đích để ở). Trường hợp các hộ sử dụng nhà để cho thuê lại hoặc kinh doanh thì Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố điều tiết thu tiền theo giá kinh doanh theo quy định tại điểm 2 Công văn này./.

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 185.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="247">

  Nơi nhận

  - Như trên;
  - TTUB: CT, các PCT;
  - Hội đồng bán nhà ở TP;
  - Hội đồng bán nhà ở quận, huyện;
  - Công ty DVCI quận, huyện;
  - VPHĐ-UB: CPVP
  - Phòng ĐTMT, PC-NC, TCTMDV;
  - Lưu: VT, (ĐTMT-Thh) LH

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 261pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="348">

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Hữu Tín

   

   
  Báo quản trị |  
 • #44650   23/02/2010

  thanhuybg
  thanhuybg

  Sơ sinh

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:15/12/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin chào ..! Có thể cho tôi xin mẫu hợp đồng thuê bãi đỗ xe ko?tôi tìm mãi mà ko thấy?

  Cho tôi xin mẫu hợp đồng thuê bãi đỗ xe với.tôi tìm hoài mà ko thấy a..!
   
  Báo quản trị |  
 • #219065   10/10/2012

  huyloi87
  huyloi87

  Male
  Sơ sinh

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thưa đoàn luật em mới vào làm KT chưa biét làm như thế nào nhờ đoàn luật cho em xin mầu hợp đồng thue xe cẩu

  Cập nhật bởi huyloi87 ngày 10/10/2012 03:38:46 CH

  Hỏi đâu quên đó, nhớ đó quên đâu

   
  Báo quản trị |