Mất thẻ, hư thẻ Căn cước và thủ tục cấp đổi, cấp lại từ ngày 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #607657 22/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mất thẻ, hư thẻ Căn cước và thủ tục cấp đổi, cấp lại từ ngày 01/7/2024

  Từ năm 2024 sẽ có thêm trường hợp được cấp lại, cấp đổi thẻ Căn cước, do đó, nếu rơi vào các trường hợp sau đây thì công dân cần thực hiện theo thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước sau đây.
   
   
  1. 07 trường hợp công dân được cấp đổi thẻ Căn cước
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023 quy định 07 trường hợp công dân được cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:
   
  - Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước 2023 gồm các trường hợp đã đến độ tuổi phải cấp đổi thẻ Căn cước công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.
   
  - Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;
   
  - Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;
   
  - Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;
   
  - Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;
   
  - Xác lập lại số định danh cá nhân;
   
  - Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.
   
  2. Các trường hợp công dân được cấp lại thẻ Căn cước:
   
  - Công dân bị mất thẻ Căn cước.
   
  - Thẻ Căn cước bị hư hỏng không sử dụng được.
   
  - Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.
   
  3. Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước 
   
  Theo Điều 25 Luật Căn cước 2023 trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được thực hiện như sau:
   
  (1) Thủ tục đối với 07 trường hợp cấp lại thẻ Căn cướcngười được trở lại Quốc tịch Việt Nam
   
  Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước 2023 và cấp đổi thẻ căn cước thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước 2023.
   
  Bước 1: Công dân đến Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú để làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước.
   
  Đối chiếu các thông tin trước đó để cấp lại, cấp đổi thẻ Căn cước. Trường hợp chưa có thông tin thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
   
  Bước 2: Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước.
   
  Bước 3: Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước.
   
  Bước 4: Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước;
   
  Bước 5: Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; trường hợp trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát.
   
  Lưu ý: Cơ quan quản lý căn cước thu lại thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã sử dụng đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước.
   
  (2) Thủ tục cấp lại thẻ Căn cước khi bị mất thẻ, hư thẻ Căn cước 
   
  Việc cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp mất thẻ, thẻ căn cước bị hỏng không sử dụng được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước 2023 được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. 
   
  Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước.
   
  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.
   
  228 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận