Mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #594145 24/11/2022

  Mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

  Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 138 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trích dẫn trên thì nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trước khi thực hiện hoạt động đầu tư một cách trực tiếp.

  Nguyên tắc cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài được quy định tại Điều 145 Nghị định trên. Theo đó việc cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

  Thứ nhất, việc đăng ký và nhận kết quả cấp mã số giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua thành viên lưu ký.

  Thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định này được cấp 01 mã số giao dịch chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp sau:

  + Công ty chứng khoán nước ngoài được cấp 02 mã số giao dịch chứng khoán: 01 mã số giao dịch chứng khoán cho tài khoản tự doanh và 01 mã số giao dịch chứng khoán cho tài khoản môi giới chứng khoán của công ty;

  + Quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp nhiều mã số giao dịch chứng khoán, trong đó mỗi danh mục đầu tư được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ nước ngoài thì được cấp 01 mã số giao dịch chứng khoán; danh mục đầu tư do quỹ đầu tư, tổ chức nước ngoài tự quản lý được cấp 01 mã số giao dịch chứng khoán riêng;

  + Tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức tài chính quốc tế mà Việt Nam là thành viên được cấp nhiều mã số giao dịch chứng khoán, trong đó mỗi danh mục đầu tư lưu ký tại một ngân hàng lưu ký được cấp 01 mã số giao dịch chứng khoán;

  + Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cấp 01 mã số giao dịch chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định này. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định này được cấp thêm 01 mã số giao dịch chứng khoán cho hoạt động đầu tư của chính công ty quản lý quỹ;

  + Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được cấp 02 mã số giao dịch chứng khoán, trong đó 01 mã số giao dịch chứng khoán cấp cho chi nhánh, 01 mã số giao dịch chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

  Ngoài ra, nghị định trên còn quy định về trình tự, thủ tục đăng ký mã số giao dịch, các quy định về hồ sơ liên quan cũng như các trường hợp không được cấp.

   

   
  182 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594890   30/11/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

  Bài viết của bạn rất hấp dẫn, cảm ơn vì đã chia sẻ một nội dung bổ ích. Qua đây, tôi được biết trường hợp một nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp thì cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Pháp luật hiện hành cũng quy định rõ để được cấp mã số giao dịch chứng khoán thì cần phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc đã định, trong đó có quy định công ty chứng khoán nước ngoài sẽ được cấp 02 mã giao dịch chứng khoán cho quá trình hoạt động của mình.
   
   
  Báo quản trị |