Luật sư có thể chuyển sang làm công chứng viên nhưng công chứng viên không làm được điều ngược lại

Chủ đề   RSS   
 • #462558 26/07/2017

  Dungtran_95
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (137)
  Số điểm: 3681
  Cảm ơn: 28
  Được cảm ơn 71 lần


  Luật sư có thể chuyển sang làm công chứng viên nhưng công chứng viên không làm được điều ngược lại

  Điều 10. Miễn đào tạo nghề công chứng
  1. Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:
  a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;
  b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;
  c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;
  d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.
  2. Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

  Điều 13. Người được miễn đào tạo nghề luật sư
  1. Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên.
  2. Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sỹ luật.
  3. Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.
  4. Đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

  Nếu sau khi tốt nghiệp Đại học luật, thời gian đào tạo và tập sự Luật sư, công chứng viên là như nhau. tùy theo người lụa chọn nghề nghiệp. Có điểm khác cơ bản giữa luật sư và công chứng viên là đã là Luật sư có thể trở thành công chứng viên nhưng Công chứng viên không thể trở thành LS, trừ các đối tượng miễn đào theo Luật Công chứngLuật luật sư. Công bằng nói: Công việc của công chứng viên đơn giản hơn Luật sư chỉ cần cẩn thận và đừng tham lam , còn Luật sư phải học nữa học mãi để nâng cao chuyên môn của mình.

   
  19582 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận