Lệ phí đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ năm 2024 trở đi là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #611273 07/05/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (483)
  Số điểm: 8103
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 147 lần


  Lệ phí đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ năm 2024 trở đi là bao nhiêu?

  Thông tư 63/2023/TT-BTC quy định về sửa đổi các loại phí nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Như vậy, theo quy định từ năm 2024 trở đi lệ phí đổi giấy phép lái xe trực tuyến là bao nhiêu?

  Lệ phí đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ năm 2024 trở đi là bao nhiêu?

  Theo Điều 8 Thông tư 63/2023/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 37/2023/TT-BTC về mức thu phí, lệ phí như sau:

  - Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC.

  - Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến:

  + Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

  + Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC.

  Theo đó, Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC như sau:

  Số TT

  Tên phí, lệ phí

  Đơn vị tính

  Mức thu

  (đồng)

  1

  Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công)

  a

  Cấp lần đầu, cấp có thời hạn, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số

  Lần/phương tiện

  200.000

  b

  Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số

  Lần/phương tiện

  50.000

  c

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số tạm thời

  Lần/phương tiện

  70.000

  d

  Đóng lại số khung, số máy

  Lần/phương tiện

  50.000

  2

  Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

   

  Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế)

  Lần

  135.000

  3

  Phí sát hạch lái xe

     

  a

  Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4:

   

  - Sát hạch lý thuyết

  - Sát hạch thực hành

  Lần

  Lần

  60.000

  70.000

  b

  Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

   

  - Sát hạch lý thuyết

  Lần

  100.000

  - Sát hạch thực hành trong hình

  Lần

  350.000

  - Sát hạch thực hành trên đường giao thông

  Lần

  80.000

  - Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

  Lần

  100.000

  Như vậy, theo quy định trên năm 2024 vẫn áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp cho đến hết ngày 31/12/2025

  Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi sẽ áp dụng mức thu lệ phí là 135.000 đồng/lần cấp.

  Năm 2024 nộp lệ phí đổi giấy phép lái xe trực tuyến bằng phương thức nào?

  - Theo Điều 4 Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định:

  Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí cho tổ chức thu phí, lệ phí theo hình thức quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

  - Theo đó, khoản 1 Điều 3 Thông tư 74/2022/TT-BTC  quy định về thu, nộp, kê khai phí, lệ phí như sau:

  Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng một trong các hình thức sau:

  + Nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng. Đối với phí, lệ phí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu, người nộp phí, lệ phí nộp vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  + Nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

  + Nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí 

  Trường hợp này áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

  Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền phí, lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc chuyển toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước, nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

  + Nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, lệ phí.

  Như vậy, năm 2024 người dân sẽ có các hình thức nộp lệ phí đổi giấy phép lái xe như quy định trên.

   
  615 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận