Lao động nước ngoài thay đổi hộ chiếu thì có cần xin cấp lại giấy phép lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #603409 20/06/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (256)
  Số điểm: 1997
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 22 lần


  Lao động nước ngoài thay đổi hộ chiếu thì có cần xin cấp lại giấy phép lao động không?

  Giấy phép lao động được cấp cho người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Trong đó hộ chiếu là một trong các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Vậy nếu người nước ngoài thay đổi hộ chiếu thì có cần xin cấp lại giấy phép lao động không?

  1. Giấy phép lao động là gì?

  Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài đến làm việc tại một quốc gia khác do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận cấp. Nếu người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam thì cần có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam cấp, trừ các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

  2. Trường hợp cấp lại giấy phép lao động

  Bản sao hộ chiếu có chứng thực còn giá trị sử dụng là một trong các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Nhưng nếu người lao động nước ngoài thay đổi hộ chiếu thì có cần xin cấp lại giấy phép lao động không?

  Theo Điều 12 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp cấp lại giấy phép lao động bao gồm:

  - Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

  - Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

  - Thay đổi họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

  Như vậy, trong trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn mà người lao động nước ngoài thay đổi hộ chiếu dẫn đến số hộ chiếu thay đổi thì cần làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động.

  3. Hồ sơ và trình tự cấp lại giấy phép lao động

  Theo Điều 13 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm các giấy tờ sau:

  - Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP;

  - 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

  - Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp, trường hợp thay đổi số hộ chiếu dẫn đến thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh;

  - Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

  Đối với giấy phép lao động còn thời hạn, giấy tờ chứng minh thay đổi nội dung trên giấy phép lao động và văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài phải là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. (Điều 14 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

  Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động. (Điều 15 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

  Như vậy, trong trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn mà người lao động nước ngoài thay đổi hộ chiếu dẫn đến số hộ chiếu thay đổi thì cần làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động.

   
  334 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận