Làm gì khi bị mất căn cước công dân.

Chủ đề   RSS   
 • #591572 27/09/2022

  Làm gì khi bị mất căn cước công dân.

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 thì thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

  a) Bị mất thẻ Căn cước công dân;

  b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

  Điều 10, 11, Thông tư 59/2021/TT-BCA ngày 15.5.2021, có hiệu lực từ ngày 1.7.2021 của Bộ Công an quy định:

  Điều 10. Tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

  1. Công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

  2. Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị. Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

  Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

  1. Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân.

  2. Cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thu nhận thông tin công dân: Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

  3. Thu lại Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, đổi thẻ Căn cước công dân.

  4. Tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có).

  5. Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

  6. Trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

  Như vậy, bạn thực hiện theo trình tự, thủ tục trên để được cấp lại Căn cước công dân gắn chíp.

   
  115 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591604   27/09/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (186)
  Số điểm: 2250
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 46 lần


  Làm gì khi bị mất căn cước công dân.

  Cảm ơn thông tin bạn đã cung cấp. Trường hợp bị mất căn cước công dân, nếu xin cấp lại thì có lấy lại số căn cước cũ không hay là sẽ được cấp số căn cước mới? Số căn cước công dân cũng là mã số định danh cá nhân nên không thể thay đổi. Do đó khi bị mất căn cước và cấp lại thì vẫn là số cũ.

   
  Báo quản trị |