Ký HĐ chuyển nhượng khi không biết chữ

Chủ đề   RSS   
 • #602973 02/06/2023

  Ký HĐ chuyển nhượng khi không biết chữ

  Hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà - đất bằng giấy tay, có người làm chứng, không đi công chứng, giữa 2 bên tham gia hợp đồng, 1 bên không biết chữ. Vậy hợp đồng như vầy có hiệu lực không?

  Người không biết chữ ký giấy tay hợp đồng chuyển nhượng

  Căn cứ Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức như sau:

  - Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

  - Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

  Theo đó nếu đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong hợp đồng thì  Tòa án sẽ ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

  Căn cứ Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như sau:

  - Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

  + Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

  + Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

  - Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

  Như vậy, người không biết chữ có thể giao kết hợp đồng chuyển nhượng QSĐ đất bằng văn bản nếu đáp ứng điều kiện như trên.

   

  Về vấn đề đất cấm chuyển nhượng

  Tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013;

  - Đất không có tranh chấp;

  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  - Trong thời hạn sử dụng đất.

  Tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

  - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

  - Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  - Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

  - Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

  Theo các quy định trên, nếu không đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 thì không được thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, … quyền sử dụng đất.

  => Theo đó, người không biết chư vẫn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nếu đáp ứng yêu cầu theo quy định pháp luật

   

   
  440 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutquynhnhu@gmail.com vì bài viết hữu ích
  admin (06/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận