Khi nào chia thừa kế chuyển thành chia tài sản chung?

Chủ đề   RSS   
 • #509734 10/12/2018

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Khi nào chia thừa kế chuyển thành chia tài sản chung?

  Khi nào chia thừa kế chuyển thành chia tài sản chung?

  Thừa kế là việc chuyển giao tài sản của một người sau khi người này chết cho những người khác theo qui định của pháp luật. Việc chia tài sản thừa kế có thể thực hiện theo di chúc, nếu người có tài sản đã lập di chúc trước khi chết.

  Vậy khi nào chia thừa kế chuyển thành chia tài sản chung?

  Tiểu mục 2.4 Mục I Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình quy định:

  a) Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

  a.1) Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

  a.2) Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.

  a.3) Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

  b) Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo Ủy quyền... thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản.

  Về thời điểm mở thừa kế:

  Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết, thì thời điểm mở thừa kế là ngày mà Tòa án xác định người đó đã chết. Nếu không xác định được chính xác ngày chết của người đó thì ngày bản án tuyên bố một người đã chết có hiệu lực pháp luật được coi là ngày mà người đó chết.

  Như vậy, trong thời hạn mười năm kể từ ngày kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế

   

   
  11423 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  admin (03/04/2023) ThuyDuyenMinhTuyet (14/12/2018) Ctyluatlephuongnam (11/12/2018) GHLAW (10/12/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590192   28/08/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (450)
  Số điểm: 3435
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Khi nào chia thừa kế chuyển thành chia tài sản chung?

  Cảm ơn tác giả đã chia sẻ bài viết hay và hữu ích nhé. Theo mình được biết thì hết thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản xác nhận của những người kế thì có thể chuyển thành tài sản chung, đồng quan điểm với tác giả. Rất mong bạn sẽ viết thêm nhiều bài viết hay và hữu ích nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #590196   28/08/2022

  Khi nào chia thừa kế chuyển thành chia tài sản chung?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Sau thời hạn pháp luật quy định mà các đồng thừa kế không có tranh chấp cũng như xác nhận việc chưa chia tài sản thừa kế thì tài sản thừa kế sẽ chuyển thành tài sản chung của các đồng thừa kế. Theo đó, các quy định về thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế sẽ không được áp dụng, vấn đề chia tài sản chung sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên liên quan.

   
  Báo quản trị |  
 • #590227   28/08/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Khi nào chia thừa kế chuyển thành chia tài sản chung?

  Cảm ơn bài viết của bài. Theo cách hiểu của mình, có thể thấy cách chia tài sản theo chia thừa kế và chia tài sản chung mang tính chất tương tự nhau, vì vậy mà trong thời điểm còn hiệu lực chia thừa kế, nếu muốn phân chia tài sản, sẽ ít có trường hợp chuyển từ chia thừa kế sang chia tài sản chung, mà sẽ quyết định phân chia tài sản theo chia thừa kế, bởi không có sự thay đổi về số người nhận tài sản và phần nhận tài sản. 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #597982   30/01/2023

  haohao2912
  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (309)
  Số điểm: 2793
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Khi nào chia thừa kế chuyển thành chia tài sản chung?

  Cảm ơn các thông tin hữu ích từ bạn! Vậy có thể hiểu kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Tuy nhiên theo Bộ luật Dân sự 2015 thì thời hạn chia di sản là Bất động sản là 30 năm. Vậy có phải quy định này đã cũ so với pháp luật hiện hành?

   
  Báo quản trị |  
 • #598236   31/01/2023

  Khi nào chia thừa kế chuyển thành chia tài sản chung?

  Cám ơn tác giả đã có bài viết chia sẻ thông tin rất hữu ích và thực tế, biết được thông tin tài sản thừa kế có thể là tài sản chung sau mười năm nếu không có tranh chấp rất quan trọng với mình, mình đã hiểu hơn về vấn đề này, cám ơn tác giả rất nhiều.

   

   
  Báo quản trị |