Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TN&MT

Chủ đề   RSS   
 • #604671 11/08/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2079)
  Số điểm: 71351
  Cảm ơn: 53
  Được cảm ơn 1531 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TN&MT

  Ngày 31/7/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

  Tại Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường được xác định trên cơ sở căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục vị trí việc làm và mô tả vị trí việc làm như sau:

  (1) Danh mục vị trí việc làm

  - Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường: có 33 vị trí (quy định tại Phụ lục I).

  Xem và tải Phụ lục I

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/08/11/PHU-LUC-1.docx

  - Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 20 vị trí (quy định tại Phụ lục II).

  Xem và tải Phụ lục II

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/08/11/phu-luc-ii.docx

  - Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường: có 8 vị trí (quy định tại Phụ lục III).

  Xem và tải Phụ lục III

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/08/11/PHU-LUC-III%20(2).docx

  Bản mô tả vị trí việc làm

  Bản mô tả vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại Phụ lục IV.

  Xem và tải Phụ lục IV

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/08/11/PHU-LUC-IV.docx

  Khung cấp độ của từng nhóm năng lực tại các Bản mô tả vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Lưu ý: Đối với công chức hiện đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu ngạch công chức hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

  Xem chi tiết tại Thông tư 05/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 18/9/2023.

   
  226 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (30/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận