Hướng dẫn thanh toán chi phí cho người mắc bệnh và người tham gia chống dịch COVID-19

Chủ đề   RSS   
 • #606488 31/10/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 74821
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn thanh toán chi phí cho người mắc bệnh và người tham gia chống dịch COVID-19

  Ngày 29/10/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 6922/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19.

  Trước đó, tại Quyết định 3896/QĐ-BYT nêu rõ, từ 20/10/2023 bệnh COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  Theo đó, nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách, biện pháp phòng, chống dịch khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành, cơ sở y tế thực hiện một số nội dung sau:

  (1) Thanh toán chi phí khám,chữa bệnh và tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19 kể từ ngày 20/10/2023:

  i) Đối với người có thẻ BHYT thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT; người không có thẻ BHYT tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định;

  ii) Đối với chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

  (2) Đối với người bệnh vào viện trước ngày 20/10/2023 và ra viện sau ngày 20/10/2023:

  i) Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19:

  - Trước ngày 20/10/2023 thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  - Kể từ ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn tại i) mục (1) nêu trên.

  ii) Chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19:

  - Trước ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm A (thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19).

  - Kể từ ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn tại ii) mục (1) nêu trên.

  (3) Chế độ chính sách đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19

  Các chế độ chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch COVID- 19 thuộc nhóm B được thực hiện theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch kể từ ngày 20/10/2023

  Trong đó, chế độ phụ cấp chống dịch được quy định như sau:

  i) Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; tham gia chống dịch; trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm gọi chung là tham gia chống dịch) được hưởng phụ cấp chống dịch đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B là 100.000 đồng/ngày/người.

  Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên. Nếu tham gia chống dịch vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

  ii) Trường hợp dịch chưa được công bố nhưng phải đi giám sát, điều tra, xác minh dịch cũng được hưởng mức phụ cấp quy định tại i).

  iii) Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B mà người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch.

  Ngoài ra, còn quy định chi tiết về chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ. Xem thêm tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg.

  Xem chi tiết tại Công văn 6922/BYT-KHTC ngày 29/10/2023.

   
  697 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận