Hướng dẫn điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp khi sắp xếp lại ĐVHC

Chủ đề   RSS   
 • #604507 04/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp khi sắp xếp lại ĐVHC

  Ngày 02/8/2023 Bộ KH&ĐT vừa có Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT năm 2023 về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
   
  huong-dan-dieu-chinh-giay-dang-ky-doanh-nghiep-khi-sap-xep-lai-dvhc
   
  Thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã sắp xếp
   
  - Việc đề xuất thực hiện dự án đầu tư công phái phù hợp với các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm.
   
  - Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; bảo đảm nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư công 2019.
   
  - Việc phê duyệt dự án đầu tư thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau:
   
  (1) Các chương trình, dự án đầu tư công đã được bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công hằng năm được cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
   
  (2) Các chương trình, dự án đầu tư công đã được bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn hằng năm trước ngày nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công.
   
  (3) Các chương trình, dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trước ngày nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công.
   
  Xác định ưu đãi đầu tư trong trường hợp sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã
   
  - Việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính được quy định tại Điều 21 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020
   
  - Chính sách bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật được quy định Điều 13 Luật Đầu tư 2020 và Điều 4 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
   
  - Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 làm thay đổi về địa bàn ưu đãi đầu tư, việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định 31/2021/NĐ-CP nêu trên.
   
  - Trường hợp việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 làm ảnh hưởng đến các ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì xem xét thực hiện việc bảo đảm đầu tư theo quy định tại các Điều 13 Luật Đầu tư 2020 và Điều 4 Nghị định 31/2021/NĐ-CP nêu trên trong từng trường hợp cụ thể.
   
  Thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký khi  sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã
   
  Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.
   
  Hiện nay, việc thay đổi các thông tin Giấy chứng nhận đăng ký: 
   
  - Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh.
   
  - Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
   
  Do thay đổi địa giới, tên gọi, của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã 2012.
   
  Do đó, trong trường hợp thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký: Thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thì cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký hợp tác xã tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.
   
  Chi tiết Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT năm 2023 ngày 02/8/2023.
   
  316 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (13/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận