Hướng dẫn cơ chế liên thông trong thủ tục ĐKĐT, ĐKDN của nhà đầu tư nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #452429 24/04/2017

  Dong_Bich
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/02/2017
  Tổng số bài viết (534)
  Số điểm: 15714
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 466 lần


  Hướng dẫn cơ chế liên thông trong thủ tục ĐKĐT, ĐKDN của nhà đầu tư nước ngoài

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

  Theo đó, Bộ KH&ĐT hướng dẫn các thủ tục quy định tại Điều 24 Nghị định 118/2015NĐ-CP như sau:

  1. Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế:

   

  a. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ của nhà đầu tư

  - Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

  - Cơ quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ có đúng theo quy định tại Luật đầu tư, Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Nghị định 78/2015/NĐ-CP hay không.

  - Nếu hồ sơ đầy đủ thì sẽ tiếp nhận và đưa vào hệ thống xử lý liên thông, giao giấy biên nhận và tiến hành nhập liệu hồ sơ trên hệ thống

   

  b. Bộ phận tiếp nhận tiến hành xem xét hồ sơ

  - Đối với bộ phận tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư:

  Tiến hành xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Nếu nhà đầu tư không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Bộ phận này sẽ có trách nhiệm thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh để hủy dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  - Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh:

  Trong thời hạn 02 ngày, cơ quan đăng ký kinh doanh phải tiến hành xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và gửi phải hồi đến Bộ phận tiếp nhận và xử lý.

  + Nếu hồ sơ hợp lệ: Thì phải thông báo để Bộ phận tiếp nhận và xử lý tiến hành tổng hợp.

  + Nếu hồ sơ không hợp lệ:

  Thì thông báo cho Bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư để bộ phận này tiến hành tổng hợp, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục.

  Sau khi nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục thì Bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đầu tư tiến hành số hóa, và gửi đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp để tiến hành đăng ký doanh nghiệp.

   

  c. Tiến hành cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

  - Trong cùng ngày làm việc với ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư tiến hành số hóa hồ sơ và gửi thông tin cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp thông qua hệ thống liên thông.

  - Định kỳ hàng tuần Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư gửi bản sao hợp lệ giấy đăng ký đầu tư và số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy để cơ quan đăng ký kinh doanh lưu hồ sơ theo quy định.

   

  d. Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  - Thời hạn: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về giấy đăng ký đầu tư qua hệ thống xử lý liên thông, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống.

  - Gửi thông tin đến hệ thống đăng ký thuế để tạo mã số doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Cùng ngày Cơ quan đăng ký doanh nghiệp  chuyển Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư.

   

  e. Trả kết quả cho nhà đầu tư

  - Thời hạn: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  - Bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư tiến hành trả giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư. (Nhà đầu tư có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước)

   

  2. Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

   

  a. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư thuộc Sở KH&ĐT:

  - Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và hồ sơ để nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư thuộc Sở KH&ĐT

  - Bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra có phù hợp với quy định tại Luật đầu tư và Nghị định 78/2015/NĐ-CP hay không.

  - Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chưa bao gồm văn bản của Sở KH&ĐT chấp thuận về việc mua vốn góp, mua cổ phần, góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

  - Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì viết giấy biên nhận cho nhà đầu tư.

   

  b. Bàn giao hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh:

  Trong cùng ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh bàn giao hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

   

  c. Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

  - Bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT tiến hành kiểm tra tính hợp lệ đối với hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

  - Cơ quan đăng ký kinh doanh:

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ trên hệ thống.

  - Gửi phản hồi đến Bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư về tính hợp lệ của hồ sơ.

  + Nếu hồ sơ hợp lệ: Gửi xác nhận đến Bộ phận tiếp nhận và xử lý về tính hợp lệ của hồ sơ. Chờ Sở KH&ĐT chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài để tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng.

  + Nếu hồ sơ không hợp lệ:

  Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ gửi cho Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ.

  Khi nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ xong thì Bộ phận tiếp nhận tiến hành tiếp nhận và gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh để tiến hành hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

   

  d. Ban hành văn bản chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư

  e. Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  f. Trả kết quả cho nhà đầu tư

  Ngoài ra, việc thực hiện liên thông trong trường hợp điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh, trường hợp thành lập tổ chức kinh tế theo quy định dự phòng.

  Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/06/2017.

  Mọi người xem chi tiết ở file đính kèm.

   

  Cập nhật bởi Dong_Bich ngày 24/04/2017 04:05:05 CH

  Đây là chữ ký

   
  4683 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận