Hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt cho người hưởng chính sách

Chủ đề   RSS   
 • #595775 26/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt cho người hưởng chính sách

  Ngày 23/12/2022, Bộ LĐTBXH ban hành Công văn 5234/LĐTBXH-TTTT hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.
   
  Theo đó, hướng dẫn thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội như sau:
   
  huong-dan-chi-tra-khong-dung-tien-mat-cho-nguoi-huong-chinh-sach
   
  (1) Về nguyên tắc chung
   
  Việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng không phát sinh thủ tục hành chính, không làm thay đổi quy trình xử lý đối với các công tác liên quan đến chi trả cho đối tượng ASXH.
   
  Việc lựa chọn các đơn vị, tổ chức dịch vụ chi trả do các địa phương lựa chọn theo quy định hiện hành.
   
  Cơ quan LĐTBXH được giao nhiệm vụ chi trả mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại để nhận các khoản chi trả thanh toán cá nhân theo quy định tại Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
   
  (2) Hướng dẫn cụ thể
   
  Đối với địa phương đang thực hiện chi trả trực tiếp cho đối tượng (chưa thông qua tổ chức dịch vụ chi trả):
   
  Đồ nghị cơ quan LĐTBXH được giao nhiệm vụ chi trả lập danh sách các đối tượng hưởng chính sách ASXH đã có tài khoản thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của đối tượng thông qua Kho bạc Nhà nước và tài khoản thanh toán của đơn vị tại các ngân hàng thương mại.
   
  Đối với các đối tượng hưởng chính sách ASXH chưa có tài khoản
   
  Trước mắt thực hiện chi trả như hiện nay, đồng thời ngành LĐTBXH phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, vận động để đối tượng hưởng chính sách ASXH mở tài khoản tại ngân hàng thương mại.
   
  Đối với các địa phương thực hiện chi trả đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH thông qua tổ chức dịch vụ chi trả:
   
  i) Các địa phương đã có 100% đối tượng có tài khoản: thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của đối tượng thông qua Kho bạc Nhà nước và tài khoản thanh toán của đơn vị tại các ngân hàng thương mại theo quy định hoặc yêu cầu tổ chức dịch vụ chi trả thực hiện chi trả cho đối tượng qua tài khoản.
   
  ii) Các địa phương chưa có đủ 100% đối tượng có tài khoản có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:
   
  Phương án 1: yêu cầu tổ chức dịch vụ chi trả thực hiện chi trả qua tài khoản cho các đối tượng đã có tài khoản. Đối với các đối tượng chưa có tài khoản, trước mắt thực hiện chi trả qua tài khoản của cá nhân được ủy quyền, đồng thời ngành LĐTBXH phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, vận động để đối tượng mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại.
   
  Phương án 2: ngành LĐTBXH lập danh sách các đối tượng đã có tài khoản, thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của đối tượng thông qua Kho bạc Nhà nước và tài khoản thanh toán của đơn vị tại các ngân hàng thương mại. Đối với các đối tượng chưa có tài khoản, ngành LĐTBXH lập danh sách, phối hợp với tổ chức dịch vụ chi trả trước mắt thực hiện chi trả qua tài khoản của cá nhân được ủy quyền, đồng thời ngành LĐTBXH phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, vận động để đối tượng mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại.
   
  - Đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tiếp tục quan tâm, chăm sóc đến người có công, đối tượng ASXH trên địa bàn, không để việc chi trả không dùng tiền mặt ảnh hưởng đến chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhóm đối tượng này.
   
  - Đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách ASXH về Bộ LĐTBXH. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ để xem xét, điều chỉnh.
   
  Xem thêm Công văn 5234/LĐTBXH-TTTT ban hành ngày 23/12/2022.
   
  156 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận