Hỏi về thời hiệu yêu cầu chia di sản?

Chủ đề   RSS   
 • #568940 11/03/2021

  Hỏi về thời hiệu yêu cầu chia di sản?

   Luật sư cho tôi hỏi là điều 623 luât DS 2015 về thời hiêu thừa kế mục 2 là:  (Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế). và muc 1 là: (Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản), Rất mong được luật sư giải thích và cho ví dụ giúp tôi ? Xin cám ơn luât sư trước.

   
  732 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ttk9969@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận