Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng được thuê chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #594924 30/11/2022

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng được thuê chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành hay không?

  Căn cứ khoản 4 Điều 9 Thông tư 203/2014/TT-BTC quy định Hội đồng xử lý hàng hóa tồn động được phép thực hiện những hoạt động sau:
   
  "Điều 9. Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng
  1. Cục trưởng Cục Hải quan có trách nhiệm quyết định thành lập Hội đồng thường trực để xử lý hàng hóa tồn đọng theo từng năm. Thành phần Hội đồng thường trực bao gồm:
  a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Cục Hải quan;
  b) Các thành viên:
  - Đại diện Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có hàng hóa tồn đọng;
  - Lãnh đạo bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan;
  - Đại diện bộ phận quản lý giá - công sản thuộc Sở Tài chính.
  - Lãnh đạo doanh nghiệp quản lý hàng tồn đọng;
  - Lãnh đạo Chi cục Hải quan;
  - Đại diện người vận chuyển (nếu cần).
  - Đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương có liên quan (nếu cần).
  Cục trưởng Cục Hải quan quyết định cụ thể các Phó Chủ tịch Hội đồng trong số các thành viên Hội đồng quy định tại điểm này.
  Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng mời đại diện Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý công sản, Cục Quản lý giá) tham gia Hội đồng để xử lý các vụ việc lớn, phức tạp.
  2. Đối với các địa bàn hoạt động hải quan ít phát sinh hàng hóa tồn đọng, Cục trưởng Cục Hải quan có thể quyết định thành lập Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng cho từng vụ việc. Thời hạn thành lập Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng theo vụ việc là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chi cục Hải quan. Thành phần Hội đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Hội đồng được sử dụng con dấu của Cục Hải quan để thực hiện nhiệm vụ.
  4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng được phép:
  a) Thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng (như: kiểm kê, phân loại hàng hóa tồn đọng, thư ký Hội đồng);
  b) Thuê tổ chức, cá nhân có chức năng để thực hiện giám định, định giá, tiêu hủy, bán đấu giá hàng hóa tồn đọng;
  c) Thuê chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành;
  d) Thuê doanh nghiệp tổ chức thực hiện phương án xử lý hàng hóa tồn đọng."
   
  Như vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng xử lý hàng hóa tồn động được quyền thuê chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành.
   
  51 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn concobebee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận