Hóa chất nguy hiểm là gì? Có những loại nào?

Chủ đề   RSS   
 • #609429 15/03/2024

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3355
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Hóa chất nguy hiểm là gì? Có những loại nào?

  Tôi muốn tìm hiểu thông tin về hóa chất nguy hiểm là gì? Có những loại nào? Đồng thời thì việc xác định khoảng cách an toàn đối với cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm ra sao?

  Hóa chất nguy hiểm là gì? Có những loại nào?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Hóa chất 2007 quy định về hóa chất nguy hiểm như sau:

  - Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất:

  + Dễ nổ;

  + Ôxy hóa mạnh;

  + Ăn mòn mạnh;

  + Dễ cháy;

  + Độc cấp tính;

  + Độc mãn tính;

  + Gây kích ứng với con người;

  + Gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư;

  + Gây biến đổi gen;

  + Độc đối với sinh sản;

  + Tích luỹ sinh học;

  + Ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ;

  + Độc hại đến môi trường.

  Như vậy, các phân loại trên đã cho thấy rằng hóa chất nguy hiểm sẽ được phân thành nhiều loại khác nhau dựa trên các tính chất hóa lý của chúng.

  Khi vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Luật Hóa chất 2007 quy định về việc vận chuyển hóa chất nguy hiểm như sau:

  - Tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không, hàng hải và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  - Trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển, người điều khiển phương tiện, chủ hàng, chủ phương tiện có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế hậu quả, khắc phục sự cố, đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân và cơ quan có liên quan nơi gần nhất.

  Như vậy, khi vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của pháp luật về giao thông.

  Trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển, người điều khiển phương tiện, chủ hàng, chủ phương tiện có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế hậu quả. Đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân và cơ quan có liên quan nơi gần nhất.

  Xác định khoảng cách an toàn đối với cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm ra sao?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 113/2017/NĐ-CP về việc xác định khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm như sau:

  - Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn cụ thể đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất nguy hiểm quy định tại Phụ lục IV Nghị định 113/2017/NĐ-CP

  - Trách nhiệm thực hiện thiết lập khoảng cách an toàn

  + Các dự án đầu tư có hoạt động sản xuất, kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất nguy hiểm quy định tại Phụ lục IV Nghị định 113/2017/NĐ-CP được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở sau ngày quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn có hiệu lực phải thiết lập khoảng cách an toàn đối với các điểm dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu dự trữ thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn loài sinh cảnh, khu bảo tồn biển, nguồn nước sinh hoạt trong báo cáo nghiên cứu khả thi;

  + Tổ chức, cá nhân không được xây dựng nhà ở và công trình khác trong phạm vi khoảng cách an toàn, trừ công trình chuyên dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

  + Tổ chức, cá nhân phải đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn khi tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lựa chọn địa điểm xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, các dự án liên quan.

  Như vậy, việc xác định khoảng cách an toàn đối với cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm được xác định bằng quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn cụ thể đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất nguy hiểm và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

   
  109 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận