Hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ spa dưới 100 triệu/ 1 năm có cần nộp hồ sơ kê khai thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #607500 15/12/2023

  Hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ spa dưới 100 triệu/ 1 năm có cần nộp hồ sơ kê khai thuế?

  Hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ spa dưới 100 triệu/ 1 năm có cần nộp hồ sơ kê khai thuế? Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ spa? Hộ kinh doanh có thu nhập dưới 100 triệu/ năm có phải nộp thuế?

  Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ spa?

  Tại Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định:

  Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:

  - Phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định. Kinh doanh không thường xuyên được xác định tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn phương pháp khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này. Địa điểm kinh doanh cố định là nơi cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi hoặc địa điểm tương tự khác.

  - Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh bao gồm:

  + Cá nhân kinh doanh lưu động;

  + Cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân;

  + Cá nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”;

  + Cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

  - Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh không bắt buộc phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và xuất trình kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh.

  - Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thực hiện khai thuế khi có phát sinh doanh thu chịu thuế.

  Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

  - Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh theo hướng dẫn tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này.

  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (Hộ khoán) không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh. Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

  Theo đó, có thể thấy dịch vụ spa, gội đầu không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai. Do đó, sẽ thực hiện theo phương pháp khoán.

  Hộ kinh doanh có thu nhập dưới 100 triệu/ năm có phải nộp thuế?

  Tại Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định:

  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

  Theo đó, hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. 

  Hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ spa dưới 100 triệu/ 1 năm có cần nộp hồ sơ kê khai thuế?

  Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

  - Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

  - Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

  - Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

  - Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

  - Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.

  - Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

  Theo đó, Trường hợp có doanh thu dưới 100 triệu không thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Nhưng vẫn phải nộp hồ sơ kê khai thuế.

   
  346 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận