Hệ số phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Chủ đề   RSS   
 • #351875 23/10/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4354 lần


  Hệ số phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

  I. Ở TRUNG ƯƠNG:

  STT

  Chức danh

  Hệ số

  1

  Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

  1,30

  2

  Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội

  1,30

  3

  Trưởng ban thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội

  1,30

  4

  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

  1,30

  5

  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  1,30

  6

  Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương

   

   

   

  a/ Mức 1

  1,05

   

  b/ Mức 2

  1,20

  7

  Phó Trưởng ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  1,10

  8

  Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân tối cao:

   

   

   

  a/ Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao

  1,30

   

  b/ Chánh toà Toà án nhân dân tối cao

  1,05

   

  c/ Phó Chánh toà Toà án nhân dân tối cao

  0,85

  9

  Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:

   

   

   

  a/ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  1,30

   

  b/ Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  1,05

   

  c/ Phó vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Phó viện trưởng Viện nghiệp vụ, Phó Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  0,85

  II. TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (CẤP TỈNH):

  STT

  Chức danh

  Đô thị loại đặc biệt, thành phố Hà Nội,thành phố Hồ Chí Minh

  Đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại

  Hệ số

  Hệ số

  1

  Chủ tịch Hội đồng nhân dân

   

   

  1,25

  2

  Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách

   

   

   

   

   

  a/TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mức lương hiện hưởng thấp hơn hệ số 9,7 thì hưởng chênh lệch cho bằng 9,7 nếu bằng hoặc cao hơn thì giữ nguyên

   

   

   

   

   

  b/ Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,25 thì hưởng chênh lệch cho bằng 1,25, nếu bằng hoặc cao hơn thì giữ nguyên

   

   

  1,25

  3

  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

  1,20

  1,05

  4

  Phó Trưởng Đoàn ĐBQH và ĐBQH hoạt động chuyên trách (TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,20 thì hưởng chênh lệch cho bằng 1,20. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,05 thì hưởng hệ số chêch lệch cho bằng 1,05).

  1,20

  1,05

  5

  Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân

  1,10

  1,00

  6

  Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân

  1,00

  0,90

  7

  Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân

  1,00

  0,90

  8

  Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân

  0,80

  0,70

  9

  Phó trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân

  0,80

  0,70

  10

  Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

  1,00

  0,90

  11

  Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

  0,80

  0,70

  12

  Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân cấp tỉnh:

   

   

   

   

   

  a/ Chánh án

  1,05

  0,95

   

  b/ Phó Chánh án

  0,90

  0,80

   

  c/ Chánh Toà

  0,75

  0,65

   

  d/ Phó Chánh Toà

  0,60

  0,50

  13

  Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh:

   

   

   

  a/Viện trưởng

  1,05

  0,95

   

  b/ Phó Viện trưởng

  0,90

  0,80

   

  c/ Trưởng phòng nghiệp vụ

  0,75

  0,65

   

  d/ Phó trưởng phòng nghiệp vụ

  0,60

  0,50

   

   
  31943 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận