Giấy phép quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo

Chủ đề   RSS   
 • #539618 28/02/2020

  Giấy phép quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo

  Quy định tại Luật Quảng cáo 2010 không có đề cập đến giấy phép quảng cáo mà chỉ có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo. Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo là hoàn toàn khác nhau. Cụ thể:

  - Về giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, cần xin giấy phép này khi thuộc trường hợp sau: xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp theo Điều 31 Luật Quảng cáo 2012

  a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

  b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

  c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

  Việc xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo này không phụ thuộc vào sản phẩm, dịch vụ đang quảng cáo là gì, chỉ cần có các hình thức trên thì phải xin phép.

  - Về xác nhận nội dung quảng cáo, việc này được đặt ra khi thực hiện quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như: quảng cáo thuốc; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ giathực phẩm; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; trang thiết bị y tế; sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y; phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi.

  (Điều 12 Nghị định 181/2013/NĐ-CP và mục 2 Chương VII Nghị định 54/2017/NĐ-CP)

  Ví dụ trường hợp thực hiện quảng cáo mỹ phẩm trên màn hình quảng cáo ngoài trời có diện tích 30m2 thì phải xin đồng thời giấy phép xây dựng công trình quảng cáo và xin xác nhận nội dung quảng cáo.

  Cập nhật bởi Camgiangsn ngày 29/02/2020 09:34:25 SA Cập nhật bởi Camgiangsn ngày 28/02/2020 05:33:23 CH
   
  769 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận