Giáo viên trường giáo dục nghề nghiệp có 06 tuần nghỉ hè

Chủ đề   RSS   
 • #598480 02/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Giáo viên trường giáo dục nghề nghiệp có 06 tuần nghỉ hè

  Đây là nội dung tại Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
   
  Theo đó, thời gian gian nghỉ hằng năm của giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được quy định như sau:
   
  giao-vien-truong-giao-duc-nghe-nghiep-co-06-tuan-nghi-he
   
  (1) Giáo viên có thời gian nghỉ hè là 06 tuần
   
  Thời gian nghỉ hè hàng năm của nhà giáo là 06 tuần; của viên chức quản lý, viên chức đang giữ chức danh giảng viên, giáo viên GDNN có tham gia giảng dạy được quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH là 04 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. 
   
  Trong thời gian nghỉ hè nhà giáo được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có). Ngoài thời gian nghỉ hè nhà giáo được nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động 2019
   
  Căn cứ kế hoạch năm học và điều kiện thực tế, giáo viên được bố trí thời nghỉ hè vào thời gian thích hợp.
   
  (Hiện hành quy định chung thời gian nghỉ cho giáo viên được gộp thành nghỉ hằng năm của nhà giáo là 08 tuần bao gồm cả nghỉ lễ, tết và nghỉ hè).
   
  (2) Giờ giảng của viên chức quản lý giáo dục nghề nghiệp
   
  Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH sửa đổi khoản 5 Điều 5 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH định mức giờ giảng tối thiểu của giáo viên chức vụ quản lý tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau:
   
  - Chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng: 8% định mức giờ giảng/năm.
   
  - Phó hiệu trưởng: 10% định mức giờ giảng/năm.
   
  - Trưởng phòng và tương đương: 14% định mức giờ giảng/năm.
   
  - Phó trưởng phòng và tương đương: 18% định mức giờ giảng/năm.
   
  - Đối với viên chức khác: 20% định mức giờ giảng/năm.
   
  (So với hiện hành thì định mức giờ giảng của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Viên chức các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo; quản lý học viên, học sinh, sinh viên; khảo thí được tính theo số giờ giảng trên năm).
   
  (3) Một giờ dạy trực tuyến bằng một giờ dạy trực tiếp 
   
  Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH sửa đổi Điều 2 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định giờ chuẩn, thời gian giảng dạy, định mức giờ giảng như sau:
   
  Giờ chuẩn là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần thiết trước, trong và sau giờ giảng để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến. Một giờ chuẩn giảng dạy trực tuyến được tính bằng một giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp.
   
  Một giờ chuẩn được tính như sau:
   
  - Đối với giảng dạy lý thuyết không quá 35 học viên, học sinh, sinh viên.
   
  - Đối với giảng dạy thực hành, tích hợp không quá 18 học viên, học sinh, sinh viên.
   
  - Đối với giảng dạy các ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành không quá 10 học viên, học sinh, sinh viên. 
   
  Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên căn cứ số học viên, học sinh, sinh viên cụ thể của lớp học để quy đổi giờ chuẩn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của từng ngành, nghề.
   
  Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ chuẩn, trong đó:
   
  - Một giờ dạy lý thuyết là 45 phút được tính bằng 01 giờ chuẩn.
   
  - Một giờ dạy tích hợp (kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 60 phút được tính bằng 01 giờ chuẩn.
   
  - Một giờ dạy thực hành là 60 phút được tính bằng 01 giờ chuẩn.
   
  Định mức giờ giảng được xác định là số giờ chuẩn cho mỗi nhà giáo phải giảng dạy, được quy định theo năm học.
   
  (Điểm mới của Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH là đã bổ sung thêm giờ chuẩn được giảng dạy thông qua hình thức trực tuyến cũng được xem như là dạy trực tiếp).
   
  Xem thêm Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 01/03/2023 sửa đổi Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH.
   
  477 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận