Giáo viên mầm non sinh con thứ ba có bị kỷ luật không? Có được xét thăng hạng không?

Chủ đề   RSS   
 • #603808 06/07/2023

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 1844
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 32 lần


  Giáo viên mầm non sinh con thứ ba có bị kỷ luật không? Có được xét thăng hạng không?

  Giáo viên mầm non sinh con thứ ba vào 01/2022 thì có bị xử lý kỷ luật không. Trong năm 2023 có kỳ xét thăng hạng thì có được thăng hạng không?

  Về việc xử lý kỷ luật viên chức sinh con thứ ba

  Theo quy định hiện hành tại khoản 9 Điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì có đề cập áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức có hành vi  vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này, thuộc một trong các trường hợp: ... Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

  Theo quy định này mặc dù chị chưa là đảng viên nhưng chị sinh con thứ ba thì bị xử lý kỷ luật về các quy định của Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn như điều luật trên việc này không liên quan đến mặt Đảng. Do đó, trường hợp chị sinh con thứ ba là vi phạm quy định về chính sách dân số do đó vẫn sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

  Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì có quy định về các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật là viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi và không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật đối với thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

  Như vậy, trong trường hợp này sau khi con chị đủ 12 tháng tuổi tức đến tháng 2/2023 thì giáo viên này bị xử lý kỷ luật khiển trách.

  Về đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với giáo viên

  Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tuy nhiên đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Tức ở đây sẽ thực hiện đánh giá theo năm học.

  Đồng thời, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ nếu có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá. Như vậy, trường hợp giáo viên sinh con thứ ba vi phạm chính sách dân số bị kỷ luật nên sẽ xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

  Về việc đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

  Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì một trong những điều kiện để được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề là được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức 2010 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019.

  Tuy nhiên trường hợp giáo viên này bị xử lý kỷ luật và xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ nên không đủ điều kiện dự thi, xét thăng hạng.

   
  635 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận