Giao quyền tự chủ tài chính cho đại học vùng

Chủ đề   RSS   
 • #591188 20/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75670
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1936 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Giao quyền tự chủ tài chính cho đại học vùng

  Ngày 16/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2022/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  Cụ thể, Thông tư có quy định giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có đại học vùng như sau:
   
  dai-hoc-vung-tu-chu-tai-chinh
   
  Theo đó, tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 56/2022/TT-BTC đối với đại học vùng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập được quyền tự chủ tài chính.
   
  Đại học vùng tự chủ tài chính
   
  (1) Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đại học vùng có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ tài chính và đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 56/2022/TT-BTC gửi đại học vùng để tổng hợp chung.
   
  (2) Đại học vùng có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng phương án tự chủ tài chính cho toàn bộ đơn vị (bao gồm cả các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc) báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung phương án phân loại và dự toán thu, chi, gửi Bộ Tài chính theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 56/2022/TT-BTC.
   
  (3) Việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đại học vùng do đại học vùng quyết định; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến thống nhất trước khi quyết định.
   
  Xây dựng phương án tự chủ tài chính
   
  Đơn vị sự nghiệp công xây dựng phương án tự chủ tài chính và đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị; lập dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định 60/2021/NĐ-CP đơn cử như sau:
   
  Đơn vị sự nghiệp công xây dựng phương án tự chủ tài chính trong giai đoạn ổn định 05 (năm) năm, phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ quy định; dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên. Nội dung của phương án tự chủ tài chính cần xác định rõ mức độ tự chủ tài chính theo 04 nhóm đơn vị.
   
  Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (đơn vị dự toán cấp I) theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 56/2022/TT-BTC.
   
  Đối với đơn vị sự nghiệp công trực thuộc UBND cấp tỉnh/UBND cấp huyện, đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính và đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 56/2022/TT-BTC.
   
  Xem thêm chi tiết Thông tư 56/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.
  Cập nhật bởi nguyenhoaibao12061999 ngày 21/09/2022 07:46:40 SA
   
  294 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận