hi mọi người,
mọi người giúp em tính BHXH của em vậy là được hưởng bao nhiêu tiền:
4/2015 - 12/2015: 3.320.000
1/2016 - 12/2016: 3.745.000
1/2017 - 1/2017: 4.050.000

nhờ mọi người tính dùm em. Tks