Gia đình thuộc hộ nghèo nhưng chủ hộ tạm trú tại thành phố có được miễn tiền sử dụng đất không?

Chủ đề   RSS   
 • #597434 27/01/2023

  Gia đình thuộc hộ nghèo nhưng chủ hộ tạm trú tại thành phố có được miễn tiền sử dụng đất không?

  1. Miễn tiền sử dụng đất trong trường hợp nào?

  Theo Điều 11 Nghị định 45/2014 quy định tiền sử dụng đất được miễn trong các trường hợp sau:

  (1) Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

  Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

  (2) Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

  (3) Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  (4) Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  (5) Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  2. Gia đình thuộc hộ nghèo nhưng chủ hộ tạm trú tại thành phố có được miễn tiền sử dụng đất không?

  Theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

  - Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

  - Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.

  - Người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền sử dụng đất khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời (nơi đi).

  Như vậy, gia đình thuộc hộ nghèo nhưng chủ hộ tạm trú tại thành phố thì không được miễn tiền sử dụng đất.

   
  210 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  admin (15/04/2023) ThanhLongLS (30/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597465   27/01/2023

  Gia đình thuộc hộ nghèo nhưng chủ hộ tạm trú tại thành phố có được miễn tiền sử dụng đất không?

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. Qua bài viết mà mình biết thêm các thông tin, quy định về việc các trường hợp miễn tiền sử dụng đất và trường hợp hộ nghèo được miễn tiền sử dụng đất. Theo đó, gia đình thuộc hộ nghèo nhưng tạm trú tại thành phố thì sẽ không được miễn tiền sử dụng đất.

   
  Báo quản trị |