Gãy bao nhiêu răng thì được xem là không đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự?

Chủ đề   RSS   
 • #611418 10/05/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (603)
  Số điểm: 10794
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 225 lần
  SMod

  Gãy bao nhiêu răng thì được xem là không đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự?

  Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào? Gãy bao nhiêu răng thì được xem là không đủ sức khỏe? Khi nào sẽ gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

  (1) Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào?

  Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

  Về tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP.

  Đối với những trường hợp công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP sẽ không gọi nhập ngũ.

  Về tiêu chuẩn riêng: Một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

  Như vậy, để được tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự thì công dân cần đáp ứng được những tiêu chuẩn về sức khỏe như đã nêu trên.

  (2) Gãy bao nhiêu răng thì được xem là không đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự?

  Khi thực hiện phân loại sức khỏe của công dân thì sẽ căn cứ dựa trên số điểm của các chỉ tiêu khám được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP như sau:

  - Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1 (tình trạng sức khỏe rất tốt).

  - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2 (tình trạng sức khỏe tốt).

  - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3 (tình trạng sức khỏe khá).

  - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4 (tình trạng sức khỏe trung bình).

  - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5 (tình trạng sức khỏe kém).

  - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 (tình trạng sức khỏe rất kém).

  Đối chiếu những quy định nêu trên với Bảng phân loại sức khỏe theo thể lực, bệnh, tật và các vấn đề sức khỏe tại Phụ Lục I được ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP thì có thể thấy:

  - Công dân mất từ 5 đến 7 răng, mà trong đó có từ 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa trở lên, sức nhai còn 50% trở lên thì sẽ thuộc loại 4 (tình trạng sức khỏe kém).

  - Công dân trên 7 răng, mà trong đó có nhiều hơn 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa trở lên, sức nhai dưới 50% thì sẽ thuộc loại 5 (tình trạng sức khỏe rất kém).

  Theo đó, công dân có số răng bị mất thuộc 02 trường hợp thì sẽ được xếp vào diện không đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự.

  (3) Khi nào sẽ gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?

  Tại Khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định thời gian khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự lần đầu sẽ là từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 hằng năm. Còn đối với trường hợp khám lần thứ 2 thì sẽ thực hiện theo Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  Dẫn chiếu đến Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:

  Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia nghĩa vụ quân sự một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia.

  Như vậy, có thể xác định thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ sẽ diễn ra từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12. Các địa phương sẽ căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để sắp xếp lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sao cho phù hợp. Trường hợp gọi công dân nhập ngũ lần 2 vào thì thời gian khám sức khỏe lần 2 sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   
  107 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận