Dự thảo Thông tư quy định về mức chi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức

Chủ đề   RSS   
 • #592446 14/10/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 74851
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Dự thảo Thông tư quy định về mức chi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức

  Vừa qua, ngày 11/10/2022, Bộ Tài chính lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định nội dung, mức chi tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

  Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tuyển dụng; thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Trong đó, quy định chi tiết những mức chi tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức như sau:

  (1) Chi phí theo thực tế để chuẩn bị, tổ chức tuyển dụng; thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

  - Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về chi tiêu và điều kiện dự thi, xét tuyển;

  - In, mua biên lai thu phí;

  - Chi mua, thuê, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra các dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, thẻ, giấy chứng nhận; in ấn, chuyển phát tài liệu, mẫu biểu, thông báo;

  - Chi thuê địa điểm tổ chức thi, xét tuyển; ra đề thi, chấm thi;

  - Các nội dung chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác thi, xét tuyển.

  (2) Chi phổ biến quy chế thi; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn; chi đi công tác để giám sát, kiểm tra trước, trong và sau khi thi; chi công tác phí (tiền ăn, ở, đi lại) của những người tham gia công tác tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển; người tham gia làm phách tập trung, ra đề thi và những người có liên quan trong thời gian cách ly đặc biệt với bên ngoài; công tác phí (tiền ăn, ở, đi lại) cho thành viên làm công tác xây dựng, thẩm định ngân hàng câu hỏi; công tác phí (tiền ăn, ở, đi lại) cho người phục vụ công tác chấm thi, xét, phúc khảo, chấm thẩm định, làm phách

  (3) Chi mua hoặc thúc thiết bị công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi (nếu cần thiết), nhập dữ liệu phục vụ công tác tuyển dụng; thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

  (4) Chi xây dựng ngân hàng câu hỏi

  - Chi tổ chức đào tạo, tập huấn cho người tham gia soạn thảo, biên tập, thẩm định, hoàn thiện câu hỏi.

  - Tiền công soạn thảo, xây dựng câu trắc nghiệm: 60.000 đồng/câu;

  - Tiền công thẩm định và biên tập câu trắc nghiệm: 50.000 đồng/câu;

  - Tiền công soạn thảo, xây dựng câu tự luận, thực hành, phỏng vấn: 500.000 đồng/câu;

  - Tiền công thẩm định và biên tập câu tự luận, thực hành, phỏng vấn: 500.000 đồng/câu.

  (5) Chi mua đề thi, đáp án (trong trường hợp cần thiết): Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

  (6) Chi công tác ra đề thi

  - Chi ra đề chính thức và dự bị (chỉ áp dụng cho các môn không có ngân hàng câu hỏi thi): 1.500.000 đồng/đề;

  - Chi tiền công cho thành viên Ban ra đề: Áp dụng cách thức tính toán tiền công theo ngày cho từng chức danh nhưng không phân biệt trình độ đào tạo và thâm niên công tác theo mức lương quy định 

  (7) Nội dung chi cho công tác tổ chức thi và chấm thi

  - Chi tiền công cho các Ban/Tổ tham gia kỳ thi (Hội đồng thi/xét tuyển, Ban coi thi, Ban giám sát, Ban làm phách, Ban hậu cần, Tổ giúp việc, lực lượng an ninh, bảo vệ, y tế): 

  - Chi cho công tác chấm thi (chấm thi, xét tuyển, phúc khảo)

  - Chi giải khát giữa giờ trong thời gian tổ chức thi, phúc khảo, chấm thi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC.

  (8) Chi làm thêm giờ: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật hiện hành.

  Xem thêm Dự thảo Thông tư quy định nội dung, mức chi tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

   
  629 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận