Đơn vị nào chi trả trợ cấp thôi việc khi người lao động làm việc ở nhiều nơi

Chủ đề   RSS   
 • #473931 07/11/2017

  vananhsd505

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Đơn vị nào chi trả trợ cấp thôi việc khi người lao động làm việc ở nhiều nơi

  Hỏi: Tôi có tổng thời gian làm việc được tính để hưởng chế độ trợ cấp thôi việc từ tháng 9/1997 đến ngày 31/12/2008 là 11 năm 04 tháng và được chia ra làm 02 giai đoạn:

  Từ tháng 09/1997 -:-  05/2004 làm việc tại Công ty A trực thuộc Tổng Công ty X là: 06 năm 09 tháng hưởng hệ số lương 1,82

  Từ tháng 06/2004 đến nay làm việc tại Công ty B trực thuộc Tổng công ty X đến tháng 9/2004 C.ty B được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần B tôi tiếp tục thực hiện hợp đồng trên với Công ty cổ phần B, hưởng hệ số lương 3,32

  Ngày 14/09/2017 tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động nhưng Công ty cổ phần B chỉ thanh toán một phần chế độ trợ cấp thôi việc cho tôi từ tháng 6/2004 đến 31/12/2008.

  Vậy xin quý Luật sư tư vấn cho tôi biết với hợp đồng tôi đã ký kết và làm việc với 2 Công ty cùng một Tổng công ty X trước thời điểm cổ phần hóa nêu trên. Nay tôi xin chấm dứt HĐLĐ thì Công ty nào sẽ thanh toán tiền trợ cấp cho tôi? và tiền lương làm cơ sở để chi trợ cấp cho tôi là theo mức nào?

  Chân thành cảm ơn!

   
  9448 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #474051   09/11/2017

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1605)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 812 lần


  Chào bạn.

  Theo những gì tôi hiểu, thì luật đã quy định từ năm 1995, khi người lao động thôi việc ở đơn vị nào thì đơn vị đó phải thanh toán chế độ thôi việc cho dứt điểm luôn, chứ không thực hiện chế độ "chuyển công tác" như trước đó. Vì vậy đáng lý khi nghỉ việc ở cty A, bạn phải đề nghị thanh toán chế độ thôi việc ngay lúc đó. Tuy nhiên việc này hầu như các đơn vị không thực hiện mà vẫn theo lối cũ là "chuyển công tác". Vì vậy bây giờ bạn phải quay lại cty A để yêu cầu chi trả chế độ thôi việc cho bạn.

  Tôi gửi kèm theo văn bản sau đây để bạn tham khảo:

   

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 2028/LĐTBXH-LĐTL
  V/v trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

  Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

   

  Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội
  (Số 434A Trần Khát Chân, phường Phố Huế, TP. Hà Nội)

  Trả lời công văn số 81/CV-TA ngày 21/4/2015 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng Hà Nội về việc trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

  1. Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đó và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định. Trường hợp sau đó người lao động làm việc cho doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mới.

  2. Tại điểm b Khoản 3 Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ quy định đối với người lao động chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động trước ngày 01/01/1995 và có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước đó thì người sử dụng lao động cuối cùng mới có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động thực tế làm việc cho mình và thời gian người lao động làm việc trong khu vực nhà nước trước đó, sau đó yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong khu vực nhà nước trước đó hoàn trả số tiền trợ cấp thôi việc đã chi trả hộ.

  Đối chiếu với quy định nêu trên và nội dung công văn số 81/CV-TA thì:

  - Ông Nguyễn Mạnh Hùng chuyển đến làm việc tại Trung tâm Y tế Dệt may từ tháng 8/2007 đến tháng 3/2013 (sau ngày 01/01/1995), khi ông Hùng chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật thì Trung tâm y tế Dệt may có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật đối với thời gian ông Hùng làm việc tại Trung tâm từ tháng 8/2007 đến 3/2013.

  - Ông Hùng chuyển đến làm việc tại Trung tâm Y tế Dệt may từ tháng 8/2007 (sau ngày 01/01/1995) nên không thuộc đối tượng áp dụng điểm b Khoản 3 Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên.

  3. Do ông Hùng có thời gian từ tháng 10/1990 đến tháng 3/2013 đều làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, vì vậy đề nghị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng có văn bản trao đổi với Bộ Nội vụ để có thêm căn cứ pháp lý xem xét giải quyết vụ án theo quy định của Nhà nước.

  Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Tòa án nghiên cứu để có cơ sở giải quyết vụ án./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
  - Lưu VT, LĐTL.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
  Tống Thị Minh

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  vananhsd505 (27/11/2017)
 • #476818   30/11/2017

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1394)
  Số điểm: 11657
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể tại Quyết định 595/BHXH năm 2017 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng như bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện tại công việc mà người lao động giao kết hợp đồng đầu tiên (không phân biệt số tiền đóng là bao nhiêu).

  Đối với khoản thời gian chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định (trước năm 2014 đối với doanh nghiệp có dưới 10 lao động và trước năm 2009) thì người sử dụng lao động có sử dụng trực tiếp người lao động sẽ có trách nhiệm chi trả khoản trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2012.

   
  Báo quản trị |