Doanh nghiệp đầu tư thường xuyên được ưu đãi thuế

Chủ đề   RSS   
 • #421796 17/04/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 120 lần


  Doanh nghiệp đầu tư thường xuyên được ưu đãi thuế

  Doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư thường xuyên, trong giai đoạn từ năm 2009 - 2013, thì hoạt động đầu tư thường xuyên (không phải đầu tư mở rộng) được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà dự án đang áp dụng.

  Đây là nội dung cơ bản trong công văn số 4769/BTC-TCT Bộ Tài chính hướng dẫn cục thuế các tỉnh, thành phố.

  Theo hướng dẫn, hoạt động đầu tư thường xuyên là hoạt động được thực hiện từ 1 trong 3 nguồn độc lập để đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên cho dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, bao gồm: Quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp; Sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; Sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  Theo Bộ Tài chính, việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên từ các nguồn nêu trên phải đảm bảo điều kiện không tăng công suất sản xuất kinh doanh, theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt, của dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

  Trường hợp giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư có ghi quy mô của dự án thì việc đầu tư thường xuyên có tăng quy mô so với giấy chứng nhận đầu tư đã cấp sẽ không được coi là đầu tư thường xuyên và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

  Trường hợp nếu trên giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư không ghi quy mô của dự án, hoặc các đơn vị chỉ bổ sung, thay thế máy móc thiết bị thường xuyên và không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ không áp dụng theo tiêu chí này.

  Trường hợp nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường xuyên làm tăng công suất sản xuất kinh doanh so với giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư thì không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ phần vượt so với công suất sản xuất kinh doanh của dự án ghi trên giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư.

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  3168 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận