Doanh nghiệp bảo lãnh thị thực cho lao động nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #521595 25/06/2019

  Doanh nghiệp bảo lãnh thị thực cho lao động nước ngoài

  Người lao động nước ngoài được doanh nghiệp bảo lãnh thị thực nhưng không làm cho doanh nghiệp mà làm riêng thì có vi phạm pháp luật không?

  ----------------------

  “Điều 7: Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực
  1. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích.
  …"
   
  Thị thực cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam có ký hiệu là DN và có thời hạn không quá 12 tháng.
   
  Để chứng minh mục đích nhập cảnh người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật lao động.
   
  Căn cứ vào Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động và được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH. Theo đó, giấy phép lao động của người nước ngoài được cấp với một doanh nghiệp/tổ chức nhất định.
   
  Ngoài ra, căn cứ theo hợp đồng lao động đã ký kết mà xác định vi phạm đối với người lao động này theo Bộ Luật lao động 2012.
   
  =>Người nước ngoài được doanh nghiệp bảo lãnh thị thực nhưng không làm việc cho doanh nghiệp mà làm riêng là không đúng với quy định của pháp luật.
   
  Căn cứ vào Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì: Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động phải làm hồ sơ đề nghị cấp phép lao động gửi lên Sở lao động – thương binh và xã hội nơi người lao động muốn làm việc. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 5, 6 và 7 Điều này và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp. 
   
   
  1715 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận