Điều kiện về nhân viên nghiệp vụ và trang thông tin điện tử đối với Doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Chủ đề   RSS   
 • #582283 30/03/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Điều kiện về nhân viên nghiệp vụ và trang thông tin điện tử đối với Doanh nghiệp xuất khẩu lao động

  Doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. Trong đó, điều kiện về nhân viên nghiệp vụ và trang thông tin điện tử được quy định cụ thể như sau:

  Điều kiện về nhân viên nghiệp vụ

  Căn cứ Điều 4 Nghị định 112/2021/NĐ-CP, điều kiện về nhân viên nghiệp vụ được quy định như sau:

  - Đối với mỗi nội dung quy định tại Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, doanh nghiệp phải có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ chịu trách nhiệm thực hiện, những người này phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên:

  + Thuộc nhóm ngành đào tạo trong lĩnh vực pháp luật, nhân văn, dịch vụ xã hội, khoa học xã hội và hành vi hoặc kinh doanh và quản lý;

  + Không thuộc các nhóm ngành trên và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  - Phải có giao kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp, trừ trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

  Điều kiện về trang thông tin điện tử

  - Phải có tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, đăng tải thông tin cơ bản của doanh nghiệp, đăng hình ảnh Giấy phép sau khi được cấp và nội dung thông tin về hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  - Phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục theo quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng. Doanh nghiệp dịch vụ phải cập nhật lên trang thông tin điện trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có thay đổi về các thông tin sau:

  + Thông tin về người đại diện theo pháp luật;

  + Danh sách nhân viên nghiệp vụ;

  + Địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng;

  + Quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh;

  + Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận về việc chuẩn bị nguồn lao động;

  + Thông tin đầy đủ, chính xác về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo nội dung hợp đồng cung ứng lao động;

  + Danh sách NLĐ tham gia chuẩn bị nguồn và được tuyển chọn.

   
  647 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583193   29/04/2022

  Điều kiện về nhân viên nghiệp vụ và trang thông tin điện tử đối với DN xuất khẩu lao động

  Nhân viên nghiệp vụ chuyên trách xuất khẩu lao động là những cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp trong các hoạt động phục vụ cho dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là hoạt động đặc thù, là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh ngành nghề này phải đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật và phải có Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Do đó, nhân viên nghiệp vụ chuyên trách xuất khẩu lao động cần đáp ứng các điều kiện khắt khe hơn so với các nhân viên bình thường khác

   
  Báo quản trị |