Điều kiện cấp giấy phép nghiệp vụ viễn thông từ 01/07/2024

Chủ đề   RSS   
 • #608228 18/01/2024

  quynhnn18

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2019
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 345
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Điều kiện cấp giấy phép nghiệp vụ viễn thông từ 01/07/2024

  Luật Viễn Thông 2023 mới được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2024. Theo đó, một số nội dung về điều kiện cấp giấy phép nghiệp vụ viễn thông đã có sự thay đổi so với quy định trước đây.

   

  1. Giấy phép viễn thông gồm những loại nào?

   

  Theo quy định tại Điều 33 Luật Viễn thông 2023 thì giấy phép viễn thông bao gồm giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

  - Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm những loại sau:

  + Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng có thời hạn không quá 15 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng;

  + Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng.

  - Giấy phép nghiệp vụ viễn thông bao gồm:

  + Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển có thời hạn không quá 25 năm được cấp cho tổ chức lắp đặt cáp viễn thông trên biển cập bờ hoặc đi qua vùng biển Việt Nam;

  + Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng;

  + Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông có thời hạn không quá 02 năm được cấp cho doanh nghiệp viễn thông thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông;

  + Giấy phép thiết lập mạng viễn thông có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia thuộc Chính phủ để thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi.

  2. Điều kiện cấp giấy phép nghiệp vụ viễn thông

  Tùy thuộc vào mỗi loại giấy phép nghiệp vụ viễn thông mà có những điều kiện để cấp phép khác nhau. Điều 36 Luật Viễn thông 2023 quy định điều kiện cấp giấy phép nghiệp vụ viễn thông đối với từng loại như sau:

  Thứ nhất, đối với giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển được cấp cho tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau:

  + Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam;

  + Cam kết không gây ô nhiễm môi trường biển;

  + Cam kết không thực hiện hoạt động khác ngoài việc khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp viễn thông;

  + Có đề án lắp đặt cáp viễn thông trên biển phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;

  + Cam kết chịu sự kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam và chịu mọi chi phí cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn.

  Thứ hai, đối với giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng được cấp cho tổ chức khi có đủ các điều kiện sau:

  + Cam kết thiết lập mạng viễn thông dùng riêng chỉ để cung cấp dịch vụ cho các thành viên của mạng, không vì mục đích sinh lợi;

  + Có phương án kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, các quy định của Luật này về tài nguyên viễn thông, kết nối, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông;

  + Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng.

  Thứ ba, đối với giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông được cấp cho doanh nghiệp viễn thông khi có đủ các điều kiện sau:

  + Dịch vụ được đề nghị thử nghiệm là dịch vụ viễn thông chưa được quy định trong giấy phép viễn thông đã được cấp hoặc dịch vụ viễn thông có sử dụng tài nguyên viễn thông ngoài phạm vi tài nguyên viễn thông đã được phân bổ;

  + Phạm vi và quy mô thử nghiệm được giới hạn để đánh giá công nghệ, thị trường trước khi kinh doanh chính thức;

  + Phương án thử nghiệm phù hợp với quy định của pháp luật về kết nối, giá dịch vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông.

  Thứ tư, đối với giấy phép thiết lập mạng viễn thông được cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia thuộc Chính phủ được cấp cho tổ chức khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Cam kết thiết lập mạng viễn thông chỉ để cung cấp dịch vụ không vì mục đích sinh lợi;

  + Có phương án kỹ thuật phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, các quy định của Luật này về tài nguyên viễn thông, kết nối, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ viễn thông, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   
  42 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận