Điều kiện cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #606032 11/10/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 1812
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 20 lần


  Điều kiện cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  Tổ chức con nuôi nước ngoài được thành lập nhằm tư vấn cho người nhận con nuôi về trẻ em Việt Nam, thay mặt người nhận con nuôi thực hiện các thủ tục nuôi con nuôi tại Việt Nam, hỗ trợ tìm gia đình thay thể cho trẻ em,… Tuy nhiên, muốn thực hiện các công việc trên thì tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

  1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  Theo khoản 1 Điều 43 Luật Nuôi con nuôi 2010, tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Được thành lập và hoạt động hợp pháp, phi lợi nhuận trong lĩnh vực nuôi con nuôi trên lãnh thổ của nước là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Việt Nam là thành viên;

  - Được cơ quan có thẩm quyền về nuôi con nuôi của nước nơi thành lập cho phép hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại Việt Nam;

  - Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế liên tục từ 03 năm trở lên, không vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền của nước đó xác nhận;

  - Có đội ngũ nhân viên công tác xã hội và pháp lý hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội của Việt Nam và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi;

  - Người đại diện của tổ chức tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, chuyên môn về lĩnh vực nuôi con nuôi.

  2. Hồ sơ của tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp phép hoạt động tại Việt Nam

  Theo Điều 31 Nghị định 19/2011/NĐ-CP, tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp phép hoạt động tại Việt Nam phải có các giấy tờ sau đây:

  - Đơn của tổ chức con nuôi nước ngoài xin phép hoạt động tại Việt Nam;

  - Bản sao Điều lệ, Quy chế hoạt động hoặc văn bản thành lập tổ chức con nuôi nước ngoài;

  - Bản sao giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức được thành lập cấp, cho phép tổ chức được hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

  - Báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế trong 03 năm gần nhất, bao gồm cả tình hình thu, chi tài chính về con nuôi quốc tế, không vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức được thành lập xác nhận; trường hợp đã hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, thì phải có báo cáo về tình hình hoạt động tại Việt Nam;

  - Lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp, bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và văn bản của tổ chức chấp thuận cử người đó làm người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

  Các giấy tờ trên được lập thành 02 bộ hồ sợ và nộp tại Cục Con nuôi.

  3. Trình tự cấp giấy phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

  Trình tự cấp giấy phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 33 Nghị định 19/2011/NĐ-CP, cụ thể:

  -  Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Con nuôi kiểm tra, thẩm định hồ sơ; phỏng vấn để kiểm tra, đánh giá về tiêu chuẩn của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; kiểm tra, đánh giá về điều kiện, năng lực chuyên môn của tổ chức và đội ngũ nhân viên của tổ chức con nuôi nước ngoài; báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an cho ý kiến.

  - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho Bộ Tư pháp.

  -  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Bộ Công an, Cục Con nuôi hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam cho tổ chức con nuôi nước ngoài và thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quản lý; trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Cục Con nuôi thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức con nuôi nước ngoài.

  Như vậy, tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các điều kiện tại khoản 1 Điều 43 Luật Nuôi con nuôi 2010. Sau khi được cấp giấy phép thì tổ chức con nuôi nước ngoài có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình tại Việt Nam.

   
  44 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận